Osnaživanje mladih poljoprivrednika

U okviru projekta "Osnaživanje mladih poljoprivrednika za korišćenje lokalnih podsticaja u poljoprivredi", učenici poljoprivrednog i veterinarskog smera, uz mentorsku podršku tima Mladih poljoprivrednika Srbije, održali su informativnu tribinu na kojoj je glavna tema bila u vezi sa Aktuelnim lokalnim javnim pozivima za ostvarivanje prava na...

U okviru projekta “Osnaživanje mladih poljoprivrednika za korišćenje lokalnih podsticaja u poljoprivredi” , Mladi poljoprivrednici Srbije održali su 23.marta konsultativni sastanak sa predstavnicima Veća za poljoprivredu opštine Svilajnac i predstavnicima zadruga i udruženja poljoprivrednika sa teritorije ove opštine....

O merama lokalnih davanja za poljoprivredu koje treba dodatno podržati ili ih implementirati u narednom periodu, predstavnici udruženja Mladi poljoprivrednici Srbije diskutovali su sa predstavnicima Veća za poljoprivredu grada Kruševca u okviru Zimske škole poljoprivrede koju je krajem decembra organizovala Poljoprivredna savetodavna i stručna služba...

O merama lokalnih davanja za poljoprivredu koje treba dodatno podržati ili ih implementirati u narednom periodu, predstavnici udruženja Mladi poljoprivrednici Srbije diskutovali su sa predstavnicima Veća za poljoprivredu grada Kruševca u okviru Zimske škole poljoprivrede koju je krajem decembra organizovala Poljoprivredna savetodavna i stručna služba...