RECIKLIRANJE PLASTIČNOG OTPADA

Увести модел циркуларне економије у стратешка документа општине Рековац, како у Локални план управљања отпадом и Локалну стратегију Руралног Развоја – ЛАГ Левач, тако и у документе из области културе и наслеђа, спорта и пољопривреде представља основ за даљу подршку свима онима који желе да...

Термин Рециклажа чујемо свакодневно, а шта је заправо рециклажа и каква је њена примена у пољопривреди? Коришћењем отпадних материјала као сировине, отпад се претвара у нов производ....

У Врњачкој Бањи од 28.06.2021. до 01.07.2021. године, чланови пројектног тима удружења „Центар за савремену едукацију и комуникацију“ и „Млади пољопривредници Србије“ учествовали су на првом тренингу Програма подршке цивилном друштву за заштиту животне средине и одрживи развој заједница „Снажно зелено”, у оквиру трогодишњег пројекта...

„Већ другу годину заредом у оквиру програма „Снажно зелено“ тим удружења „Центар за савремену едукацију и комуникацију“ и „Млади пољопривредници Србије“ реализују пројекте из области заштите животне средине. Едукација грађана Поморавља, утицање на доносиоце одлука и пољопривредне произвођаче у области управљања отпадом, главни су темељи...