МИ ВАМ ПОМАЖЕМО

ДА РЕГИСТРУЈЕТЕ ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО
ДА ИЗРАДИТЕ БИЗНОС ПЛАН И СТРУКТУРУ ИСПЛАТИВОСТИ
ДА ОБЕЗБЕДИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ
ДА АПЛИЦИРАТЕ ЗА ПОДСТИЦАЈЕ И СУБВЕНЦИЈЕ
ДА ПОВОЉНО НАБАВИТЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МАШИНЕ
ДА ПОВОЉНО НАБАВИТЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛЕ
ДА ОСИГУРАТЕ ПРОИЗВОДЊУ
ДА ОБЕЗБЕДИТЕ СИГУРНИЈИ ПЛАСМАН ПРОИЗВОДА
ДА ОБЕЗБЕДИТЕ СЕЗОНСКЕ РАДНИКЕ

Постаните наш члан

ЧЛАНСКА ПОПУСТ КАРТИЦА

Још један од видова стварања повољнијих услова за све пољопривреднике – чланове удружења , јесте развијање „ЧЛАНСКЕ ПОПУСТ КАРТИЦЕ“ која повезује пољопривредника члана удружења са лојалном компанијом која нуди производ или услугу дирекно повезану са потребама пољопривредног произвођача , било да се ради о репроматеријалу, машинама и опреми или услугама као што је повољан крадит или осигурање производње.

У циљу комплетног праћења и пружања адекватне подршке сваком свом члану, Удружење је развило јединствену платформу на коју се региструју сви пуноправни чланови удружења, као и компаније које препознају интерес да успоставе сарадњу са члановима МПС и понуде им своју робу и услуге.

Ову картицу члан добија након учлањења и уплате прве месечне чланарине. Картица се шаље на кућну адресу заједно са листом компанија које су са удружењем потписале уговор о пословно техничкој сарадњи и одобриле посебне попусте на робу и услуге за чланове удружења.

Свака компанија са којом удружење потпише уговор, добија параметре за приступ платформи МПС у оквиру које евидентира куповине члана удружења кроз чланску попуст картицу. Попуст који је члан остварио купујући код лојалних партнера – компанија , везује се за његов профил на платформи и третира као остварени кредит ( уштеда кроз куповине ) који члан МПС може искористити у тренутку потребе за услугом као што је писање бизнис плана, подношење захтева за подстицаје и субвенције, правно заступање, као и за стручно усавршавање кроз посете сајмова пољопривреде у земљи и иностранству.

Још један од видова стварања повољнијих услова за све пољопривреднике – чланове удружења , јесте развијање „ЧЛАНСКЕ ПОПУСТ КАРТИЦЕ“ која повезује пољопривредника члана удружења са лојалном компанијом која нуди производ или услугу дирекно повезану са потребама пољопривредног произвођача , било да се ради о репроматеријалу, машинама и опреми или услугама као што је повољан крадит или осигурање производње.

У циљу комплетног праћења и пружања адекватне подршке сваком свом члану, Удружење је развило јединствену платформу на коју се региструју сви пуноправни чланови удружења, као и компаније које препознају интерес да успоставе сарадњу са члановима МПС и понуде им своју робу и услуге.

Ову картицу члан добија након учлањења и уплате прве месечне чланарине. Картица се шаље на кућну адресу заједно са листом компанија које су са удружењем потписале уговор о пословно техничкој сарадњи и одобриле посебне попусте на робу и услуге за чланове удружења.

Свака компанија са којом удружење потпише уговор, добија параметре за приступ платформи МПС у оквиру које евидентира куповине члана удружења кроз чланску попуст картицу. Попуст који је члан остварио купујући код лојалних партнера – компанија , везује се за његов профил на платформи и третира као остварени кредит ( уштеда кроз куповине ) који члан МПС може искористити у тренутку потребе за услугом као што је писање бизнис плана, подношење захтева за подстицаје и субвенције, правно заступање, као и за стручно усавршавање кроз посете сајмова пољопривреде у земљи и иностранству.

Наши партнери

Сарадња са надлежним органима приликом креирања Програма мера и унапређење конкурса за доделу подстицаја у пољопривреди, отварају могућност, пре свега младим пољопривредницима да адекватно спроводе своје пољопривредне делатности и са више поверења аплицирају за расположиве мере подстицаја које опредељује јединица локалне самоуправе!

ПОСЛЕДЊЕ ВЕСТИ

10000

ПРАТИЛАЦА

28

СТРУЧНИХ САРАДНИКА

487

ЧЛАНОВА / ПОЉОПРИВРЕДНИКА

14

ПАРТНЕРА/ПРАВНИХ ЛИЦА