Animalni otpad

У оквиру пројекта „Анимални отпад и дивље депоније – прошлост ружних навика?!“ у Јагодини је одржана јавна презентација у оквиру које су представљени резултати спроведених истраживања као и препоруке за успостављање одрживог система управљања отпадом на територији општине Рековац. ...

Млади пољопривредници Србије су у оквиру пројекта „Анимални отпад и дивље депоније – прошлост ружних навика?!“, организовали дводвневни тренинг на коме су учествовали представници јавног и цивилног сектора Поморавског округа који се баве питањима екологије и заштите животне средине....

У Рековцу је у протеклом периоду санирано 13 дивљих депонија. Постављене су табле упозорења, а на појединим местима постављене су и камере како би се спречило бацање смећа у природу и поновно стварање дивљих депонија. Комунална и еколошка инспекција биће много одлучније и кажњавати све...

У сали Поморавског округа у Јагодини, дана 22.09.2022. године, одржан је информативни састанак у виду интерактивне трибине на тему "Значај правилног управљања споредним производима животињског порекла (СПЖП)“....

Улагање државе у модернизацију осталих постојења је упитно, па је наопходно укључити све актере заједнице, како би се потражило дугорочније решење за случај гашења кафилерија које послују мимо стандарда ЕУ. ...

У Србији се и даље са угинулим животињама или остацима од клања поступа супротно Закону о заштити животне средине, Закону о управљању отпадом и Закону о ветеринарству!...

У Србији се годишње генерише преко 250.000 тона анималног отпада, који и даље највећим делом завршава у водотоцима река, на дивљим депонијама и у природном окружењу. Однос грађана према овом проблему изузетно је забрињавајући, а услед недостатка примене казнене политике ствара се додатни простор за...

У Србији се годишње генерише преко 250.000 тона анималног отпада, који и даље највећим делом завршава у водотоцима река, на дивљим депонијама и у природном окружењу. Однос грађана према овом проблему изузетно је забрињавајући, а услед недостатка примене казнене политике ствара се додатни простор за...

Млади пољопривредници Србије и ове године део су листе подржаних организација у оквиру трогодишњег пројекта „Зелени инкубатор“ који спроводи Београдска отворена школа у сарадњи са Младим истраживачима Србије и Инжењерима заштите животне средине, а финансира Европска Унија....