Digitalno osnaživanje mladih poljoprivrednika

Млади пољопривредници Србије су током фебруара организовали три едукативне трибине у оквиру пројекта "Дигитално оснаживање младих пољопривредника" на којима је ућествовало око 70 младих пољопривредника из Мачве, Зајечарског и Поморавског округа, заинтересованих за теме е-Аграра, подстицаји и субвенције, ИПАРД програм и програм светске банке 50:40:10....

Удружење Млади пољопривредници Србије организовало је тренинг-едукацију у Смедереву са циљем да се учесницима тенинга – пре свега младима који се образују у области пољопривреде, пруже информације о начинима подношења захтева за подстицаје и субвенције кроз систем е-Аграра...