Јавно залагање за транспарентно пољопривредно улагање

Млади пољопривредници Србије спроводе пројекат ``Јавно залагање за транспарентно пољопривредно улагање`` са циљем унапређења модела локалних улагања у пољопривреду кроз увођење процедура и модела укључивања пољопривредника, задруга и удружења у креирање Програма мера и транспарентног информисања пољопривредника о могућностима коришћења ових мера.

Пројекат тежи да унапреди транспарентност конкурса које расписују јединице локалне самоуправе (ЈЛС) за улагања у пољопривреду увођењем савремених облика информисања као начин обавештавања о расписаним конкурсима. Такође, анализа потреба пољопривредних произвођача је кључна за креирање Програма мера, како би се њиме одговорило на стварне потребе потенцијалних корисника, а средства била додељивала на рационалан и адекватан начин.

Млади пољопривредници Србије ће настојати да пројектом унапреде модел локалног улагања у пољопривреду, давањем предлога за увођење критеријума за избор корисника мера подстицаја, што најчешће није пракса, већ се подстицаји додељују по принципу „ко први поднесе захтев“ до утрошка расположивих средстава.

Очекује се да ће унапређење транспарентности и увођење критеријума за избор корисника, довести до бољег разумевања потреба заједнице и појединаца кроз успостављање међу-секторске сарадње у готово свим фазама креирања и имплементације мера локалних улагања у пољопривреду.

Сарадња са надлежним органима приликом креирања Програма мера и унапређење конкурса за доделу подстицаја у пољопривреди отварају могућност, пре свега младим пољопривредницима да адекватно спроводе своје пољопривредне делатности и са више поверења аплицирају за расположиве мере подстицаја које опредељује ЈЛС.

Пројекат се реализује у периоду од 1. априла до 31. октобра 2021. године, а фокус општине у којима ће бити спровођене пројектне активности су Рековац и Деспотовац.

Пројекат су подржали

Овај пројекат спроводи се у оквиру програма „Активни грађани – боље друштво: заговарањем ка сарадњи и демократском развоју Србије“, који реализује БОШ уз подршку америчког народа путем Америчке агенције за међународни развој (УСАИД). Садржај постављен у оквиру ове њеб странице искључиво је одговорност организације “Млади пољопривредници Србије” и не представља нужно ставове УСАИД-а, Владе САД или БОШ-а.