ЗЕЛЕНИ ИНКУБАТОР – “СНАЖНО ЗЕЛЕНО”

ИНИЦИЈАТИВА ЗА ТРЕТМАН ОПАСНОГ ОТПАДА –

ЕУ СТАНДАРДНО ОДГОВОРНО

Београдска отворена школа у сарадњи са Младим истраживачима Србије и Инжењерима заштите животне средине спроводи трогодишњи пројекат „Зелени инкубатор”,који има за циљ да оснажи капацитете организација цивилног друштва које се баве питањима заштите животне средине.

У оквиру програма подршке „Снажно зелено“ Млади пољопривредници Србије (МПС) у сарадњи са Центром за савремену едукацију и комуникацију (ЦСЕK) отпочели су са реализацијом пројекта “Иницијатива за третман опасног отпада – ЕУ стандардно одговорно”.

Овај пројекат има за циљ да информише и едукује пољопривредне произвођаче о процесу уклањања опасног отпада, насталог након третирања биљних култура, док би као продукт рада радних група био сачињен предлог за имплементацију података и процедура у вези амбалазног отпада од средстава за заститу биљ, који би требао да буде део Локалног плана управљања отпадом за територију града Јагодине за период 2020-2030 године.

Главне активности пројекта усмерене су на едукацији и информисање пољопривредних произвођача, путем јавих сервиса информисања, друштвених мрежа и уз помоћ едукативних видео материјала, брошура и флајера дељених на едукативним трибинама, што би све скупа утицало на промену става и понашања по питању адекватног поступања са амбалазним отпадом и начин његовог безбедног складиштења све до преузимања истог, од стране овлашћених оператера.

Пројектом је планирано организовање едукативних трибина под називом “Утицај амбалажног отпада, неутрошених пестициде и неутрошених раствора пестициде на животну средину и обрадиво земљиште” и директно укључивање пољопривредника у овакве облике едукације.

У раду радних групе биће укључени пољопривредни произвођачи, представници комуналних служби, пољопривредне саветодавне стручне службе, овлашћени оператери, пољопривредне апотеке, градска управу за заштиту животне средине, еколошка инспекција града Јагодине, еколошка удружења и сви остали који делују у области пољопривреде и екологије.

Такође, до краја 2020. и почетком 2021. године, биће органозовано неколико радних група вођених супервизором, које ће радити на израда предлога мера за локални план управљања отпадом на територији града Јагодине.

Очекивани резултати пројекта:

1. Унапређена процедура управљања опасним отпадом насталим употребом пестицида и осталих средстава која се користе за третман биља у пољопривредној производњи,кроз дефинисане моделе прикупљања, транспорта, складиштења и даљег управљања.

2. Доведени овлашћени оператери за сакупљање амбалажног отпада неутрошених пестициде и неутрошених раствора пестициде и одређена места за његово адекватно складиштење до самог преузимања.

3. Kреиран предлог који би био уврштен у Локални план управљања отпадом на територији града Јагодине, за период 2020-2030 године.

ОНЛАЈН САВЕТНИК

Укључи се!

Пројекат су подржали

Пројекат спроводе

Пројекат “иницијатива за третман опасног отпада – ЕУ стандардно” се спроводи у оквиру пројекта Београдске отоворене школе “Зелени инкубатор”, уз финансијку подршку Европске уније, Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и фондације Фридрих Еберт. Садржај ове странице нужно не одражава ставове донатора ни Београдске отворене школе, и за њега су искључиво одговорни Млади пољопривредници Србије.