ПОСТАНИ ЧЛАН МПС

ПРИСТУПНИЦА ЗА ВЛАСНИКА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА

 

Сваки пољопривредник са регистрованим пољопривредним газдинством на територији Републике Србије, може постати пуноправни чланови удружења „МЛАДИ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ СРБИЈЕ“  попуњавањем електронске приступнице кликом ОВДЕ.

 

Одмах затим, предлажемо Вам да попуните и електронски УПИТНИК, кроз који бисмо на прави начин сагледали Вашу производњу и тренутне капацитете, а Ви исказали Ваше потребе када је у питању ширање производње, набавка машина, опреме и сл.

 

У следећој фази, преко удружења Вас повезујемо са стручним сарадником који Вам детаљно помаже око аплицирања на програме као што су ИПАРД, ФОНД ЗА РАЗВОЈ, ЕУ ФОНДОВИ. Такође, стручни сарадник Вам помаже и око остваривања права на подстицаје и субвенције које одобрава Министарство пољопривреде РС и друга ресорна Министарства.

 

Месечна чланарина коју плаћају пуноправни чланови удружења износи 1000 дин. и уплаћује се на рачун удружења до 15. у месецу за текући месец.

 

 

СТРУЧНИ САРАДНИК УДРУЖЕЊА

 

Стручно лице које може дати било који вид  доприноса удружењу кроз своју стручнос у области пољопривреде или неким другим сегментом уско повезаним са пољопривредом.

 

Kреирали смо електронски УПИТНИК  који попуњава свако ко жели да постане стручни сарадник, а исти ће нам помоћи да се боље упознамо са Вашим референцама по питању стручности, знања и искуства.

 

Крајњи циљ нам је да стручне сараднике дирекно повежемо са пољопривредним произвођачима којима је неопходна стручна помоћ како би поспешили своју производњу.

 

Месечна чланарина коју плаћају сардници удружења износи 500 дин.

 

ПАРТНЕР – ПРАВНО ЛИЦЕ

 

Друга удружења, задруге, фирме и компније које желе да подстакну рад удружења на различите начине и постану део мреже добављача пољопривредних произвођача – чланова удружења.

 

Са овим правним субјектима , удружење потписује уговор о донацији, пословно техничкој сарадњи или неки други облик уговора прихватљив за обе уговорне стране. Такође, правна лица уплаћују месечну чланарину у износу од 3000 дин.

 

ВОЛОНТЕР

 

Волонтер је лице са најмање 15 године – ученик средње школе, студент или било које лице које жели да стиче знање и искуство кроз волонтерско ангажовање у удружењу. Волонтер прилико доласка у удружење потписује уговор о волонтирању и добија волонтерску књижицу у којој се уписују сати волонтирања. Уколико је лице млађе од 18 година, у обавези је да достави и сагласност родитеља или старатеља.  Уколико волонтер волонтира дуже од 10 часова недељно, најмање три месеца без прекида, остварује право на исплату волонтерског џепарца.