KRATAK OPIS PROJEKTA

Projekat “Osnaživanje mladih poljoprivrednika za korišćenje lokalnih podsticaja u poljoprivredi” ima za cilj da se unapredi položaj mladih poljoprivrednika i osnaži ih da koriste podsticaje u poljoprivredi, što bi ih dodatno motivisalo da ostanu na svojim porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima.

Unapređenje položaja mladih poljoprivrednika doprinosi tome da veći broj mladih ostane da živi i radi na svojim porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima, što garantuje održivost lokalne zajednice i doprinosi opstanku sela. Korišćenje podsticaja i subvencija u poljoprivredi direktno doprinosi tome da poljoprivredna proizvodnja dostigne viši nivo isplativosti, a kroz direktno uključivanje medija Agronews kao partnera na projektu, ceo ovaj proces biće znatno transparentniji i dostupniji većem broju mladih poljoprivrednika.

Unapređenje modele lokalnih davanja u poljoprivredi, unapređenje znanja mladih poljoprivrednika po pitanju načina apliciranja za podsticajna sredstva u poljoprivredi i unapređenje informisanost poljoprivrednika predstavljaju specifične ciljeve projekta ka kojima će se težiti tokom čitavog njegovog
trajanja.

Projekat će direktno uključiti: učenike srednjih poljoprivrednih škola, donosioce odluka ispred jedinica LS, savetodavce u oblasti poljoprivrede, zadrugare i predstavnike odgajivačkuh organizacija i udruženja poljoprivrednika.

Aktivnosti poput analize potreba i izrade jdinstvene pratforme „Baza lokalnih javnih poziva u poljoprivredi“ pripale su partneru na projektu „Centru za održivu poljoprivredu i ruralni razvoj“ koji je ujedno izdavač medija Agronews.

Mladi poljoprivrednici Srbije će u okviru projekta organizovati trening za osnaživanje mladih poljoprivrednika – učenika srednjih poljoprivrednih škola i poljoprivrednih fakulteta iz šest gradova i opština, a nakon toga polaznike treninga mentorisati u procesu organizovanja informativnih tribina na lokalu.

Preporuke za unapređenje modela lokalnih davanja za potrebe poljoprivrede, biće izrađene kao produkt analize programa mera , a iste će biti prezentovane donosiocima odluka, uz iznošenje predloga za njihovo usklađivanje i unapređenje.

Fokus projektnih aktivnosti stavljen je na opštine : Svilajnac, Smederevo, Požegu, Kraljevo, Kruševac i Požarevac, a realizacija projekta planirana je u periodu od 01. septembra 2022. godine do 31. maja 2023. godine.

PROJEKTNE VESTI

VIDEO MATERIJAL

Rad Mladih poljoprivrednika Srbije podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole “Mladi i mediji za demokratski razvoj“