ЛЕТЊА ШКОЛА ЗА МЛАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

ЈАЧЕЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ КРОЗ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЕВРОПСКЕ УНУЈЕ

Кратак опис пројекта

Овај пројекат представља несвакидашњи облик неформалног образовања младих пољопривредника о ком се не може пуно чути у оквиру формалног вида образовања имплементираног у средњим стручним пољопривредним и прехрамбеним школама.

 

Полазници летње школе за младе пољопривреднике су ученици средњих стручних пољопривредних и прехрамбених школа који ће кроз директно укључивање у пројектне активности унапредити своја знања, нарочито  када су у питању теме које могу повезати са европским вредностима заснованим на заједничкој пољопривредној политици ЕУ. Даље преношење стеченог знања спроводиће се  кроз организацију едукативних трибина у оквиру сваке школе укључене у пројекат, где ће пренос знања бити по принципу вршњачке едукације.  Реализација пројекта планирана је за период од јула до децембра 2023. године, а сам едукативни програм проћи ће најмање 150 ученика.

 

ЛЕТЊА ШКОЛА ЗА МЛАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ  – Јачење конкурентности кроз имплементацију заједничке пољопривредне политике европске унује”, реализују Млади пољоприведници Србије у партнерству са Пољопривредно ветеринарском школом са домом ученика из Рековца, а уз финансијску подршку Министарства Просвете Републике Србије.

ПРОЈЕКТНЕ ВЕСТИ

ВИДЕО МАТЕРИЈАЛ

ИНФО ФЛАЈЕРИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ