Имплементација модела циркуларне економије рециклирањем пластичног отпада из пољопривреде

Представљањем значаја решавања проблема пластичног отпада из пољопривреде и увођења модела циркуларне економијеу стратешке документе општина Рековац и Свилајнац, доприноси се унапређењу животне средине и њених чинилаца. Подизање еколошке свести доносиоца одлука о важности правилног збрињавања отпада из пољопривредне производње, постигли би општи циљ пројекта – имплементација модела циркуларне економије у стратешке документе општина Рековац и Свилајнац. Првим специфичним циљем пројекта треба подићи ниво свести и променити ставове и понашање пољопривредника по питању правилног одлагања пластичног отпада из пољопривреде, док ученике средњих пољопривредних школана територијама општина Свилајнац и Рековац, поред упознавања са правилним поступањем са овом врстом отпада, треба едуковати о моделу циркуларне економије и како у будућности подстаћи друштво да имплементира овај модел. Други специфични циљ је омогућити успостављање сарадње пољопривредника и оператера који се баве рециклажом пластичног отпада, који би се постигао идентификацијом оператера на предметном подручју који могу да прихвате и рециклирају пластичан отпад који се јавља у пољопривреди. Повезивањем пољопривредника и оператера у циљу рециклирања отпадне пластике, затвара се круг циркулисања материје која се изнова употребљава. Такође, на примеру затварања круга циркуларне економије успостављањем система рециклаже пластичног отпада из пољопривреде, стварају се повољни услови за имплементацију модела циркуларне економије и кроз друге аспекте локалне самоуправе.

Укључи се!

Пројектне вести

Пројекат су подржали

Пројекат “Имплементација модела циркуларне економије рециклирањем пластичног одпада из пољопривреде” се спроводи у оквиру пројекта Београдске отоворене школе “Зелени инкубатор”, уз финансијку подршку Европске уније и фондације Фридрих Еберт. Садржај ове странице нужно не одражава ставове донатора ни Београдске отворене школе, и за њега је искључиво одговоран Центар за савремену едукацију и комуникацију.