Author: MPS

Увести модел циркуларне економије у стратешка документа општине Рековац, како у Локални план управљања отпадом и Локалну стратегију Руралног Развоја – ЛАГ Левач, тако и у документе из области културе и наслеђа, спорта и пољопривреде представља основ за даљу подршку свима онима који желе да...

Термин Рециклажа чујемо свакодневно, а шта је заправо рециклажа и каква је њена примена у пољопривреди? Коришћењем отпадних материјала као сировине, отпад се претвара у нов производ....

“Мере давања морају бити усклађене са реалним потребама пољопривредника”, главни је закључак састанка одржаног у Рековцу 11.10.2021. године у организацији Удружења “Млади пољопривредници Србије”....

У оквиру пројекта “Јавно залагање за транспарентно пољопривредно улагање” који реализују Млади пољопривредници Србије, 26. и 27. августа организовани су радни састанци / трибине у Рековцу и Деспотовцу....