Author: MPS

У оквиру пројекта „Анимални отпад и дивље депоније – прошлост ружних навика?!“ у Јагодини је одржана јавна презентација у оквиру које су представљени резултати спроведених истраживања као и препоруке за успостављање одрживог система управљања отпадом на територији општине Рековац. ...