Летња школа за младе пољопривреднике као едукативни програм и модел јачања капацитета и преноса знања где се ставља фокус на младе који завршавају средње стручне пољопривредне школе

Летња школа за младе пољопривреднике као едукативни програм и модел јачања капацитета и преноса знања где се ставља фокус на младе који завршавају средње стручне пољопривредне школе

Летња школа за младе пољопривреднике као едукативни програм и модел јачања капацитета и преноса знања где се ставља фокус на младе који завршавају средње стручне пољопривредне школе.
Њихов останак на селу и наставак бављења пољопривредом је нај извеснији, али исто тако важно је да ови млади људи наставе да деле своје знање, а у томе ће им свакако помоћи добро савладане вештине комуникације и јавног наступа, што је свакако бија једна од тема радионица организованих у оквиру Летње школе.
Највећи ниво интересовања био је свакако о томе како се могу користити постицаји у пољопривреди и где се предност даје младима и женам као носиоима пољоприврених газдинстава.
Нешто више о самом концепту спроведеног едукативног програма говорио је Милош Стојиљковић Роловић , стручни консултант који јећ неколико година ради на програмима подршке пољопривредницима када је у питању обезбедјивање подстицајних средстава кроз ИПАРД програм и програм Светске банке 50/40/10.