ODRŽANA EDUKATIVNA TRIBINA U POLJOPRIVREDNOJ ŠKOLI U POŽEGI

ODRŽANA EDUKATIVNA TRIBINA U POLJOPRIVREDNOJ ŠKOLI U POŽEGI

U okviru projekta “Osnaživanje mladih poljoprivrednika za korišćenje lokalnih podsticaja u poljoprivredi”, učenici srednje poljoprivredne škole u Požegi uz mentorsku podršku Mladih poljoprivrednika Srbije, održali su informativnu tribinu na kojoj je glavna tema bila o budućim, i iskustvima prošlih, lokalnih javnih poziva za ostvarivanje prava na podsticaje u poljoprivredi opštine Požega.

Tribina je održana u ponedeljak 29.maja 2023. godine, gde su učenici imali ulogu vršnjačkih edukatora i svojim vršnjacima predstavili mogućnost apliciranja za različite vidove lokalnih podsticaja.

Najrazvijenije grane poljoprivrede u Požegi su voćarstvo i stočarstvo, i zato je u planu da se dalji razvoj poljoprivrede bazira na razvoju, organizovanju i modernizaciji voćarske i stočarske poljoprivredne proizvodnje sa uvođenjem novih sorata voća. Iz budžeta opštine 2022. godine, za poljoprivredu je izdvojeno 22.900.000 dinara, iz čega je izdvojeno 4.100.000 dinara za meru veštačkog osemenjivanja krava, za ruralni razvoj 17.300.000 dinara i za promotivne aktivnosti 1.500.000 dinara. Konkurs za lokalne podsticaje opštine Požega za 2023. godinu, očekujemo da bude raspisan juna meseca, naglasio je Oliver Aleksić koordinator ovog projekta.

Mladi poljoprivrednici Srbije su početkom godine predstavnicima Veća za poljoprivredu uputili predloge za uvođenje novih mera podrške, kao što su ulaganje u rualni turizam, podsticaji za osiguranje proizvodnje, prerada, sertifikacija sistema kvaliteta proizvoda i zaštita geografskog porekla proizvoda, kao i uvođenje početne pomoći za mlade poljoprivrednike.

Vršnjačkim edukatorima – učenicima ove ugledne obrazovne institucije koji su prethodno prošli trodnevni trening , ovom prilikom, uručeni su sertifikati.

Mladi poljoprivrednici Srbije i Agronews su kroz ovaj projekat kreirali jedinstvenu web platformu www.podsticajiupoljoprivredi.rs na kojoj se sada nalaze svi lokalni javni pozivi na koje poljoprivrednici mogu da apliciraju, a tu su i ostali oblici davanja kroz nacionalne mere, IPARD, program Svetske banke i fondovi za poljoprivredu kojih je sve više.

Rad Mladih poljoprivrednika Srbije podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole “Mladi i mediji za demokratski razvoj“