EDUKATIVNA TRIBINA MPS-A O LOKALNIM PODSTICAJIMA ZA UČENIKE POLJOPRIVREDNE ŠKOLE U POŽAREVCU

EDUKATIVNA TRIBINA MPS-A O LOKALNIM PODSTICAJIMA ZA UČENIKE POLJOPRIVREDNE ŠKOLE U POŽAREVCU

U okviru projekta “Osnaživanje mladih poljoprivrednika za korišćenje lokalnih podsticaja u poljoprivredi”, predstavnici udruženja Mladi poljoprivrednici Srbije održali su 9. marta edukativnu tribinu u Poljoprivrednoj školi sa domom učenika “Sonja Marinković” u Požarevcu

Učenici ove škole, koji su ujedno i članovi porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, izrazili su spremnost da prihvate nove tehnologije kao što je e-Agrar i da budu desna ruka svojim roditeljima koji su najčešće nosioci poljoprivrednog gazdinstva. Na tribini je fokus stavljen na davanja u poljoprivredi kroz lokane mere podsticaja, nacionalnh programa, programa konkurentne poljoprivrede i IPARD programa.

Mladi poljoprivrednici Srbije i u narednom periodu planiraju da ovakav vid aktivnosti primene u još pet srednjih stručnih poljoprivrednih škola, jer najveću snagu i budućnosti poljoprivrede vide u mladima koji poseduju znanje i mogu da primene savremene tehnologije proizvodnje i prerade primarnih proizvoda koji im ovaj obrazovni sistem pruža.

Takođe, udurženje Mladi poljoprivrednici Srbije izradilo je Analizu mera i preporuke u pripremi mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Požarevca.

Prema toj analizi, grad Požarevac je proteklih godina najviše sredstava izdvajao za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava. Ova mera je dominantna u programima svih lokalnih samouprava na teritoriji Republike Srbije, pa je tako i kada je u pitanju grad Požarevac. Slede podsticaji za uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivrede, za održivo korišćenje poljoprivrednog zemljišta i kreditnu podršku. Izostaju direktna plaćanja, a primetno je da poslednjih nekoliko godina nije planirana mera regres za reproduktivni materijal (veštačko osemenjavanje), što može indirektno da ukaže na negativne trendove u stočarstvu.

Na osnovu izvršene analize planiranja i korišćenja mera u prethodnom periodu, dat je predlog novih mera koje treba uključiti, pored postojećih, u Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja. Te mere se, između ostalih, odnose na investicije u izgradnju i opremanje objekata za obavljanje tradicionalnih zanata, podršku aktivnostima vezanim za ruralni turizam, kao i na investicije u objekte za osnivanje prodajnih mesta na gazdinstvima za direktnu prodaju poljoprivrednih i tradicionalnih zanatskih proizvoda i suvenira.

U okviru projekta “Osnaživanje mladih poljoprivrednika za korišćenje lokalnih podsticaja u poljoprivredi” udruženje Mladi poljoprivrednici Srbije izradiće analize i preporuke u pripremi mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za ukupno šest gradova/opština u Srbiji: Kruševac, Smederevo, Kraljevo, Požarevac, Svilajnac i Požegu.

Rad Mladih poljoprivrednika Srbije/Agronews-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole ”Mladi i mediji za demokratski razvoj“.

Analiza mera i preporuke

Rad Mladih poljoprivrednika Srbije podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole “Mladi i mediji za demokratski razvoj“