ФАРМЕРИ ИЗРАЗИЛИ СПРЕМНОСТ ДА НА ПРАВИЛАН НАЧИН ПОСТУПАЈУ СА УГИНУЛИМ ЖИВОТИЊАМА, САДА ЈЕ СВЕ НА ОНИМА КОЈИ ТРЕБА ДА ОДГОВОРЕ НА ЊИХОВ ПОЗИВ

ФАРМЕРИ ИЗРАЗИЛИ СПРЕМНОСТ ДА НА ПРАВИЛАН НАЧИН ПОСТУПАЈУ СА УГИНУЛИМ ЖИВОТИЊАМА, САДА ЈЕ СВЕ НА ОНИМА КОЈИ ТРЕБА ДА ОДГОВОРЕ НА ЊИХОВ ПОЗИВ

У оквиру пројекта „Анимални отпад и дивље депоније – прошлост ружних навика?!“ у Јагодини је одржана јавна презентација у оквиру које су представљени резултати спроведених истраживања као и препоруке за успостављање одрживог система управљања отпадом на територији општине Рековац.

Током пројектног едукативног и консултативног процеса који је трајао пуних 7 месеци и текао кроз неколико фаза, успостављена је сарадња и дијалог са готово свим структурама заједница, које се примарно баве еколошким темама или су изразили заинтересованост да се укључе и информишу о томе.

Кроз едукативни процес унапређен је ниво знања полазника едукативних радионица – фармера, који су прихватили одговорност да адекватно поступају са угинулим животињама и закључили да морална свест мора бити на првом месту, нарочито ако се ради о производњи и пласману хране која је за општу употребу и која мора бити проверена и здрава.

Када су у питању доносиоци одлука и представници институција које се баве овим питањима, највећу заинтересованост су показали представници Градске управе за заштиту животне средине града Јагодине, који су учествовали у готово свим фазама дијалога и едукације.

На жалост, иако је пројекат у највећој мери био усмерен на питање управљања отпадом и споредним производима животињског порекла на нивоу општине Рековац, само на једном пројектном догађају су представници ове општине узели учешће, док се управљач комуналним отпадом коме су поверени и послови зоохигијене, није одазвао ни једном нашем позиву.

Било како било, координатор пројекта Оливер Алексић, нагласио је да су локалној самоуправи ове општине, од стране стручног тима удружења достављени предлози са препорукама за успостављање одрживог система управљања отпадом и да се искрено нада де ће ови предлози бити разматрани и усвојени током израде Локалног плана управљања отпадом за период од 10 година.

У оквиру пројекта, анализирана је и важећа Одлука о држању и заштити домаћих животиња, која представља врло важан документ за све узгаиваче домаћих животиња и коју је потребно ускладити са Законом о добробити животиња. Исто тако у оквиру ове одлуке може се јасно дефинисати и начин поступања са угинулом животињом, као и то „ко треба да сноси трошкове уклањања угинуле животиње?“.

„Наставићемо да се залажемо за сва питања од јавног значаја, која су важна за очување јавног здравља и здравог природног окружења како Левча и Поморавља, тако и свих осталих крајева Србије“, наглашава Алексић и додаје да је производња здраве хране могућа само ако имамо незагађену животну средину, чисту воду и незагађен ваздух и да зато, сви једнако морамо бринути о томе.

Пројекат “Анимални отпад и дивље депоније – прошлост ружних навика!?” спроводи удружење Млади пољопривредници Србије, у оквиру програма подршке „Снажно зелено“, уз финансијску подршку Европске уније и Фондације Фридрих Еберт.

Од 2000. до данас, Европска Унија донирала је више од 3.6 милијарди евра Србији.

Средства су коришћена за подршку развоја, квалитета живота и реформи у следећим сферама: цивилна заштита, заштита од поплава и помоћ поплављеним подручјима, образовање, повезаност, заштита околине, здравствена заштита и заштита потрошача, култура, владавина права, локални развој, послови и привредни раст, јавна администрација, миграције, управљање јавним средствима, цивилно друштво и медији, социјална инклузија, омладина и спорт. ЕУ подршка је имплементирана кроз сарадњу са Владом Републике Србије.

Европска Унија је донирала Србији више развојних средстава него сви други интернационални донатори заједно.

Пројекат су подржали

Пројекат “АНИМАЛНИ ОТПАД И ДИВЉЕ ДЕПОНИЈЕ – ПРОШЛОСТ РУЖНИХ НАВИКА !?” се спроводи у оквиру пројекта Београдске отоворене школе “Зелени инкубатор”, уз финансијку подршку Европске уније и фондације Фридрих Еберт. Садржај ове странице нужно не одражава ставове донатора ни Београдске отворене школе, и за њега је искључиво одговоран Центар за савремену едукацију и комуникацију.