ZAJEDNO OSNAŽUJEMO MLADE POLJOPRIVREDNIKE ZA KORIŠĆENJE LOKALNIH PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI

ZAJEDNO OSNAŽUJEMO MLADE POLJOPRIVREDNIKE ZA KORIŠĆENJE LOKALNIH PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI

Kada je u pitanju finansiranje poljoprivrede kroz davanje podsticaja i subvencija, gotovo da je nezamislivo da opstane na tržištu, dovede proizvodnju na nivo isplativosti i bude dovoljno konkurentan, ako poljoprivredni proizvođač ne koristi dostupne podsticaje. U okviru formalnog obrazovanja u oblasti poljoprivrede kroz srednje stručne poljoprivredne škole, nastavnim planom i programom nije predviđeno obrazovanje i informisanje mladih o konkretnim načinima finansiranja poljoprivrede kroz korišćenje dostupnih mera davanja u poljoprivredi poput lokalnih, nacionalnih ili EU podsticaja i subvencija. Usled ovog nedostatka, mladi najčešće nisu dovoljno upućeni i edukovani da se na adekvatan način informišu o aktuelnim konkursima, često misle da je apliciranje i podnošenje zahteva komlikovano, kao i to da se sredstva dobijaju najčešće preko veze, pa tako lako odustaju od podnošenja zahteva i korišćenja podsticaja.

Stručni tim udruženja Mladi poljoprivrednici Srbije tokom pružanja podrške poljoprivrednim proizvođačima iz svih krajeva Srbije nailazi na sve veći broj, pre svega mladih poljoprivrednika, koji nisu upućeni u to da postoje lokalni programi podsticaja u poljoprivredi koje raspisuju lokalne samouprave. Česta praksa je nedovoljno transparentno objavljivanje ovih konkursa – javnih poziva. Usled nedovoljne informisanosti i nepoverenja zajednice za ovakve vidove davanja, često se dešava da se planirana sredstva ne iskoriste u potpunosti. Prilikom kreiranja programa mera podsticaja najčešće zajednica nije uključena i ne vrši se direktna analiza potreba poljoprivrednika.

Saradnja sa nadležnim organima prilikom kreiranja programa mera i unapređenje konkursa za dodelu podsticaja u poljoprivredi otvara mogućnost, pre svega mladim poljoprivrednicima, da adekvatno sprovode svoje poljoprivredne delatnosti i sa više poverenja apliciraju za raspoložive mere podsticaja koje opredeljuje jedinica lokalne samouprave.

Cilj projekta ”Osnaživanje mladih poljoprivrednika za korišćenje lokalnih podsticaja u poljoprivredi” je informisanje i edukacija mladih poljoprivrednika o postojećim podsticajima, ali i o načinu na koji mogu da učestvuju u kreiranju mera kroz koje lokalna samouprava daje podsticaje poljoprivrednicima. Projekat realizuju udruženje Mladi poljoprivrednici Srbije i medij Agronews sa fokusom na šest lokalnih samouprava u kojima postoje srednje stručne poljoprivredne škole: Smederevo, Kraljevo, Požarevac, Svilajnac, Kruševac i Požegu. Projektne aktivnosti su započete anketiranjem poljoprivrednika kako bi se ispitale njihove potrebe kao i to u kojoj meri su upoznati sa lokalnim konkursima za podsticaje u poljoprivredi. Nakon toga slede treninzi i edukativne tribine u Poljoprivrednim školama u gradovima i opštinama uključenim u projekat.

Putem jedinstvene platforme ”Baza lokalnih javnih poziva u poljoprivredi”, koja će biti izrađena u okviru projekta, biće olakšan pristup javnim pozivima za agrarne podsticaje.

Rad Mladih poljoprivrednika Srbije podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole “Mladi i mediji za demokratski razvoj“