Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на финансијску подршку пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године

Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на финансијску подршку пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања расписала је Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на финансијску подршку пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године.

Финансијска подршка за пољопривредног произвођача утврђује се у износу до 7,8 динара по килограму испоручене/прoдате количине сунцокрета рода 2022. године правном лицу или предузетнику који се бави прерадом, складиштењем односно извозом сунцокрета, а највише за 200 тона.

Уз образац захтева из овог Јавног позива, подносилац доставља: рачун, односно фактуру или откупни лист, као и отпремницу и доказ о плаћању и то: потврду о преносу средстава или извод, оверене од стране банке, односно изјаву о пребијању (компензацији), за испоручене и прoдате количине сунцокрета рода 2022. године правном лицу или предузетнику који се бави прерадом, складиштењем односно извозом сунцокрета, у складу са Уредбом.

Захтев за остваривање права на финансијску подршку пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године по овом Јавном позиву, подноси се од 14. октобра до 14. новембра 2022. године, закључно, непосредно преко Писарнице републичких органа управе у Београду, улица Немањина број 22-26, или поштом на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, Булевар краља Александра бр. 84, 11000 Београд.

У наставку текста можете преузети текст Јавног позива и захтев за исплату додатка до 7,8 дин/кг сунцокрета.