У ОКВИРУ ТРЕНИНГА ОДРЖАНОГ У ЈАГОДИНИ ЈАСНО ДЕФИНИСАНЕ ПРЕПОРУКЕ И ДАЉИ КОРАЦИ ЗА ЧИСТИЈИ ЛЕВАЧ, ШУМАДИЈУ И ПОМОРАВЉЕ

У ОКВИРУ ТРЕНИНГА ОДРЖАНОГ У ЈАГОДИНИ ЈАСНО ДЕФИНИСАНЕ ПРЕПОРУКЕ И ДАЉИ КОРАЦИ ЗА ЧИСТИЈИ ЛЕВАЧ, ШУМАДИЈУ И ПОМОРАВЉЕ

Млади пољопривредници Србије су у оквиру пројекта „Анимални отпад и дивље депоније – прошлост ружних навика?!“, организовали дводвневни тренинг на коме су учествовали представници јавног и цивилног сектора Поморавског округа који се баве питањима екологије и заштите животне средине.

Уводни део тренинга био је посвећен бољем разумевању законских оквира и прописа који се односе на управљање споредним производима животињског порекла – у народу познатијим као „анимални отпад“.

Посебно интересовање учесника било је приметно у делу који се односио на тему управљања споредним производима животињског порекла категорије 3 који долазе из кланичних система и који се најчешће користе у производњи хране за животиње чија је потражња из године у годину све већа.

Управа за ветерину спремна да дотира део средстава за изградњу међуобјеката за привремени смештај угинулих животиња, а планирано је да се у Србији до 2024. године ставе у функцију укуно 10 оваквих објеката.

Координатор пројекта Оливер Алексић представио је резултате истраживања у области управљања отпадом на територији општине Рековац, као и резултате анкетног истраживања у ком је учествовало 70 фармера са територије ове општине. Алексић је најпре истакао важност решавања проблема несанитарне депоније на коју се и даље депонује комунални отпад, као и важност предузетих првих корака општине Рековац, везаних за отпочињање процеса израде новог Локалног плана управљања отпадом за период од 10 година, са могућношћу ревидирања на сваких 5 година.
Кроз дискусију која је пратила сваки од пројектних догађаја, дефинисане су јасне:

Анализа потреба и израда препорука за успостављање одрживог система управљања отпадом, спроведена је у оквиру пројекта “Анимални отпад и дивље депоније – прошлост ружних навика!?” које спроводи удружење Млади пољопривредници Србије, у оквиру пројекта Београдске отворене школе „Зелени инкубатор“, уз финансијску подршку Европске уније и Фондације Фридрих Еберт.

Од 2000. до данас, Европска Унија донирала је више од 3.6 милијарди евра Србији.

Средства су коришћена за подршку развоја, квалитета живота и реформи у следећим сферама: цивилна заштита, заштита од поплава и помоћ поплављеним подручјима, образовање, повезаност, заштита околине, здравствена заштита и заштита потрошача, култура, владавина права, локални развој, послови и привредни раст, јавна администрација, миграције, управљање јавним средствима, цивилно друштво и медији, социјална инклузија, омладина и спорт. ЕУ подршка је имплементирана кроз сарадњу са Владом Републике Србије.

Европска Унија је донирала Србији више развојних средстава него сви други интернационални донатори заједно.

Пројекат су подржали

Пројекат “АНИМАЛНИ ОТПАД И ДИВЉЕ ДЕПОНИЈЕ – ПРОШЛОСТ РУЖНИХ НАВИКА !?” се спроводи у оквиру пројекта Београдске отоворене школе “Зелени инкубатор”, уз финансијку подршку Европске уније и фондације Фридрих Еберт. Садржај ове странице нужно не одражава ставове донатора ни Београдске отворене школе, и за њега је искључиво одговоран Центар за савремену едукацију и комуникацију.