ОДРЖАНЕ ЕДУКАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ НА ТЕМУ ЗНАЧАЈА ПРАВИЛНОГ УПРАВЉАЊА АНИМАЛНИМ ОТПАДОМ

ОДРЖАНЕ ЕДУКАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ НА ТЕМУ ЗНАЧАЈА ПРАВИЛНОГ УПРАВЉАЊА АНИМАЛНИМ ОТПАДОМ

У Србији се годишње произведе 250.000 тона животињског отпада. Само 70.000 тона се преради у постројењима која су усаглашена са законом и у постројењима која нису усаглашена са законом. Недостаје 180.000 тона отпада (50 камиона дневно, 365 дана у години). Један део отпада баци се у природу, други део поново уђе у ланац исхране, чиме се озбиљно угрожава животна средина и јавно здравље.

У оквиру манифестације „Прођох Левач, прођох Шумадију“ која се традиционално одржава у Каленићу, у Општини Рековац, Млади пољопривредници Србије су вршили информисање и анкетирање пољопривредника – посетилаца Сабора, на тему значаја правилног управљања анималним отпадом и спречавања ширења заразних болести „зооноза“.

Такође, организовано је и неколико инфо сесије на отвореном у виду радионица, на којима су учествовали пољопривредници и чланови Задружног савеза Шумадије и Поморавља Јагодина, који су посебно били заинтересовани за ову тему.

Едукативне радионице држао је др.вет.мед. Дејан Максимовић из Вршца, који се темом управљања споредним производима животињског порекла ( СПЖП ) бави већ више од 10 година, и према његовим речима, у Србији су тренутно у функцији само два међуобјекта за привремени смештај угинулих животиња, али се планира изградња још десет међуобјеката, чиме би требало да се позабаве јединице локалне самоуправе и припреме документацију неопходну за аплицирање код Управе за ветерину која је предвидела средства за изградњу оваквих објеката.

Исто тако Максимовић наводи да је кафилерија у Инђији једно од најмодернијих постројења за прераду животињског отпада у свету. Фабрика има нулти степен загађења и савремен систем за
пречишћавање ваздуха и отпадних вода, али у Србији тренутно није успостављен адекватан систем сакупљања анималног отпада на локалном нивоу у тренутку његовог настанка на газдинству – фарми.

Исто тако казнена политика се ретко примењује у пракси и врло често се од стране ветеринарских инпектора толерише неадекватно поступање фармера и кланичара са споредним производима животињског порекла, који неретко бива бачен у природу и поред загађења животне средине, представља додатну опасност по здравље људи и животиња.

Пројекат “Анимални отпад и дивље депоније – Прошлост ружних навика”, реализују Млади пољопривредници Србије у оквиру програма подршке “Снажно зелено” који спроводи Београдска отворена школа у партнерству са Младим истраживачима Србије и Инжењерима заштите животне средине.
Овај пројекат финансира Европска унија а кофинансира фондација Фридрих Еберт, а један од очекиваних резултата јесте да се кроз консултативни процес изради Предлог програма са препорукама за успостављање одрживог система управљања анималним отпадом на територији општине Рековац.

Од 2000. до данас, Европска Унија донирала је више од 3.6 милијарди евра Србији.

Средства су коришћена за подршку развоја, квалитета живота и реформи у следећим сферама: цивилна заштита, заштита од поплава и помоћ поплављеним подручјима, образовање, повезаност, заштита околине, здравствена заштита и заштита потрошача, култура, владавина права, локални развој, послови и привредни раст, јавна администрација, миграције, управљање јавним средствима, цивилно друштво и медији, социјална инклузија, омладина и спорт. ЕУ подршка је имплементирана кроз сарадњу са Владом Републике Србије.

Европска Унија је донирала Србији више развојних средстава него сви други интернационални донатори заједно.

Пројекат су подржали

Пројекат “АНИМАЛНИ ОТПАД И ДИВЉЕ ДЕПОНИЈЕ – ПРОШЛОСТ РУЖНИХ НАВИКА !?” се спроводи у оквиру пројекта Београдске отоворене школе “Зелени инкубатор”, уз финансијку подршку Европске уније и фондације Фридрих Еберт. Садржај ове странице нужно не одражава ставове донатора ни Београдске отворене школе, и за њега је искључиво одговоран Центар за савремену едукацију и комуникацију.