МЛАДИ ПОЉОПРИВРЕДНЦИ СРБИЈЕ, СПРЕМНИ ДА ПОМОГНУ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ПРЕД ИЗАЗОВИМА ДИРЕКТНО ПОВЕЗАНИМ СА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Млади пољопривреднци Србије, спремни да помогну пољопривредницима пред изазовима директно повезаним са заштитом животне средине

Млади пољопривредници Србије и ове године део су листе подржаних организација у оквиру трогодишњег пројекта „Зелени инкубатор“ који спроводи Београдска отворена школа у сарадњи са Младим истраживачима Србије и Инжењерима заштите животне средине, а финансира Европска Унија.
Пројектни тим удружења „Млади пољопривредници Србије“ учествовао је на првом тренингу Програма подршке цивилном друштву „Снажно зелено“ у Врњачкој Бањи, од 5-8. априла 2022. године.

„И ове године иницијални сусрет организација подржаних у трећој години Пројекта „Зелени инкубатор“ омогућио је подршку и детаљна упутства за успешно извођење подржаних пројеката и њихових активности, а нарочито у домену програмског и финансијског управљања. Менторска подршка и сарадња са експертима из појединих области, кроз радионице и тренинге, омогућила је израду мониторинг табела са индикаторима за праћење локалних јавних политика, које су од значаја за спровођење пројекта.

Тиме ће се дати допринос усклађивању јавних политика са поглављем 27 ЕУ Интеграција, и тежити решавању изазова из области заштите животне средине и друштвено-економских изазова са којима се тренутно сусрећу српски пољопривредници“, изјавио је координатор пројекта Оливер Алексић.

Пројекат „Анимални отпад и дивље депоније – прошлост ружних навика!?“ се реализује од 01. априла до 31.октобра 2022. године на територији општине Рековац, са циљем успостављања дијалога пољопривредника са доносиоцима одлука за стварање одрживог система управљања анималним отпадом. Истраживањем о количинама и начину поступања са анималним отпадом, информисање и едукација свих релевантних актера заједнице, организовање консултација за дефинисање оптималног начина управљања анималним отпадом у Рековцу, само су део планираних активности које ће допринети правилном управљању отпадом у овој општини.

Да би српски пољопривредник био конкурентан на европском и светском тржишту и могао да користи подстицајна средства из иностраних фондова намењених развоју пољопривреде, он мора поштовати еколошке стандарде у процесу производње, наглашава Алексић, и додаје да се известан број пољопривредника већ сусрео са овим изазовима, аплицирајући у оквиру „ Конкурса светске банке 50/40/10“, у оквиру ког су већи број бодова носили пројекти који доприносе жаштити животне средине или коришћењу обновљивих извора енергије.

Од 2000. до данас, Европска Унија донирала је више од 3.6 милијарди евра Србији.

Средства су коришћена за подршку развоја, квалитета живота и реформи у следећим сферама: цивилна заштита, заштита од поплава и помоћ поплављеним подручјима, образовање, повезаност, заштита околине, здравствена заштита и заштита потрошача, култура, владавина права, локални развој, послови и привредни раст, јавна администрација, миграције, управљање јавним средствима, цивилно друштво и медији, социјална инклузија, омладина и спорт. ЕУ подршка је имплементирана кроз сарадњу са Владом Републике Србије.

Европска Унија је донирала Србији више развојних средстава него сви други интернационални донатори заједно.

Пројекат су подржали

Пројекат “АНИМАЛНИ ОТПАД И ДИВЉЕ ДЕПОНИЈЕ – ПРОШЛОСТ РУЖНИХ НАВИКА !?” се спроводи у оквиру пројекта Београдске отоворене школе “Зелени инкубатор”, уз финансијку подршку Европске уније и фондације Фридрих Еберт. Садржај ове странице нужно не одражава ставове донатора ни Београдске отворене школе, и за њега је искључиво одговоран Центар за савремену едукацију и комуникацију.