Адекватно управљање отпадом – обавеза за ИПАРД

Адекватно управљање отпадом – обавеза за ИПАРД