Постигнути резултати и остварени циљеви Пројекта

Постигнути резултати и остварени циљеви Пројекта

Већ другу годину заредом у оквиру програма „Снажно зелено“ тим удружења „Центар за савремену едукацију и комуникацију“ и „Млади пољопривредници Србије“ реализују пројекте из области заштите животне средине. Едукација грађана Поморавља, утицање на доносиоце одлука и пољопривредне произвођаче у области управљања отпадом, главни су темељи Пројекта „Имплементација модела циркуларне економије рециклирањем пластичног отпада из пољопривреде“ који је отпочео са реализацијом јуна 2021. године на територијама општина Рековац и Свилајнац. Сада, када смо на крају реалзације Пројекта, можемо да се осврнемо и погледамо шта смо радили и шта смо постигли у предходном периоду.

Од 2000. до данас, Европска Унија донирала је више од 3.6 милијарди евра Србији.

Средства су коришћена за подршку развоја, квалитета живота и реформи у следећим сферама: цивилна заштита, заштита од поплава и помоћ поплављеним подручјима, образовање, повезаност, заштита околине, здравствена заштита и заштита потрошача, култура, владавина права, локални развој, послови и привредни раст, јавна администрација, миграције, управљање јавним средствима, цивилно друштво и медији, социјална инклузија, омладина и спорт. ЕУ подршка је имплементирана кроз сарадњу са Владом Републике Србије.

Европска Унија је донирала Србији више развојних средстава него сви други интернационални донатори заједно.

Пројекат су подржали

Пројекат “Имплементација модела циркуларне економије рециклирањем пластичног одпада из пољопривреде” се спроводи у оквиру пројекта Београдске отоворене школе “Зелени инкубатор”, уз финансијку подршку Европске уније и фондације Фридрих Еберт. Садржај ове странице нужно не одражава ставове донатора ни Београдске отворене школе, и за њега је искључиво одговоран Центар за савремену едукацију и комуникацију.