ЕДУКАЦИЈОМ ДО ПРАВИЛНОГ ЗБРИЊАВАЊА ПЛАСТИКЕ

ЕДУКАЦИЈОМ ДО ПРАВИЛНОГ ЗБРИЊАВАЊА ПЛАСТИКЕ

Проблем који настаје употребом пластике у пољопривредној производњи је неадекватно збрињавање ове пластике када постане отпад. Нагомилавање поред њива, на дивљим депонијама, речним обалама, а поготово спаљивање пластике на отвореном, доводи до ослобађања разних токсичних једињења која завршавају у ланцу исхране. Спаљивањем се поред загађења ваздуха, ослобађају једињења која удишемо и тако гомиламоу организму,што може да изазове разне поремећаје и болести. Одлагање поред њива омогућава константно излагање временским условима, чиме се разне загађујуће и токсичне материје ослобађају у земљиште и воде, које преко хране и животиња доспевају и у људски организам. Такође, нагомилани отпад је легло заразе, јер је идеално место за боравак и размножавање разних штеточина које су преносиоци болести. Едукација о правилном поступању са пластичним отпадом из пољопривреде има за циљда представи начине адекватног збрињавања овог отпада, који је најбезбеднији по животну средину – рециклажа. Представљање модела рециклаже, од припреме отпада за преузимање, начина контактирања оператера, преко поступка рециклаже и израде новог производа који ће се наћи на тржишту, главни су фокус едукација пољопривредника али и свих осталих учесника едукација. Предност коришћења рециклираних производа се огледа у очувању прородних ресурса, нафте, воде, земљишта, а употребом рециклираних материјала обезбеђује се затворен систем кружења материјала и сировина који је познат као циркуларна економија.

Од 2000. до данас, Европска Унија донирала је више од 3.6 милијарди евра Србији.

Средства су коришћена за подршку развоја, квалитета живота и реформи у следећим сферама: цивилна заштита, заштита од поплава и помоћ поплављеним подручјима, образовање, повезаност, заштита околине, здравствена заштита и заштита потрошача, култура, владавина права, локални развој, послови и привредни раст, јавна администрација, миграције, управљање јавним средствима, цивилно друштво и медији, социјална инклузија, омладина и спорт. ЕУ подршка је имплементирана кроз сарадњу са Владом Републике Србије.

Европска Унија је донирала Србији више развојних средстава него сви други интернационални донатори заједно.

Пројекат су подржали

Пројекат “Имплементација модела циркуларне економије рециклирањем пластичног одпада из пољопривреде” се спроводи у оквиру пројекта Београдске отоворене школе “Зелени инкубатор”, уз финансијку подршку Европске уније и фондације Фридрих Еберт. Садржај ове странице нужно не одражава ставове донатора ни Београдске отворене школе, и за њега је искључиво одговоран Центар за савремену едукацију и комуникацију.