ДЕСПОТОВЧАНИ ОДЛУЧНИ: Средства за локална улагања у пољопривреду морају бити већа!

ДЕСПОТОВЧАНИ ОДЛУЧНИ: Средства за локална улагања у пољопривреду морају бити већа!

Јединство и удруженост свих заинтересованих страна при доношењу одлука и спровођења активности у вези руралног развоја на локалном нивоу, а нарочито кроз формирање Локалне акционе групе „Ресава“ (ЛАГ Ресава), један је од главних закључака састанка одржаног 21.10.2021. године у библиотеци у Деспотовцу.

На састанку се чуо глас свих актера заједнице: пољопривредника, представника удружења воћара и виноградара „Плава Шљива“, представника локалне самоуправе, а све са циљем да се дефинише коначан Предлог модела локалних улагања у пољопривреду.

Оливер Алексић, координатор пројекта „Јавно залагање за транспарентно пољопривредно улагање“, представио је резултате истраживања и изјавио „Неопходно је издвојити знатно више средстава за пољопривредна улагања, с обзиром да је Деспотовац претежно пољопривредни крај, а овогодишњи буџет је знатно мањи у односу на претходне године“.

Са друге стране, известан број пољопривредника није користио ниједан вид локалних подстицаја, и то је разлог зашто треба активније укључити пољопривреднике у процесе планирања мера локалних давања, и ускладити их са њиховим потребама. Такође, „Утврђено је да на локалним конкурсима не постоје јасни критеријуми за избор корисника средстава, већ да се средства додељују према редоследу пристиглих пријава, све до утрошка расположивих средстава.“ објашњава Алексић.

„Важно је да заједница сама препозна потребе и потенцијале, на основу којих би се расписивали конкурси и јавни позиви. Заједничко планирање локалне самоуправе и актера заједнице, води ка изградњи поверења“, истиче Горан Миљковић, менаџер ЛАГ-а Левач. Миљковић је најпре представио пример модела укључивања заједнице кроз ЛАГ, и предложио да се у Општини Деспотовац формира ЛАГ Ресава којим би било обухваћено више села у општини Деспотовац као и неколико села из сеседних општина.

Представници Локалне самоуправе позитивно су оценили овај предлог и изразили заинтересованост, да се додатно укључе у процес формирања ЛАГ-а Ресава.

ПР Пројекта Милена Вулић
Телефон : 0655277720
Имеил: podrska.mps@gmail.com
Веб: https://podrskamps.org.rs/

Пројекат су подржали

Овај пројекат спроводи се у оквиру програма „Активни грађани – боље друштво: заговарањем ка сарадњи и демократском развоју Србије“, који реализује БОШ уз подршку америчког народа путем Америчке агенције за међународни развој (УСАИД). Садржај постављен у оквиру ове њеб странице искључиво је одговорност организације “Млади пољопривредници Србије” и не представља нужно ставове УСАИД-а, Владе САД или БОШ-а.