РециклиРАЈ

РециклиРАЈ

Термин Рециклажа чујемо свакодневно, а шта је заправо рециклажа и каква је њена примена у пољопривреди? Коришћењем отпадних материјала као сировине, отпад се претвара у нов производ. Овако се чувају необновљиви извори сировина, али и замљиште на којем би се отпад складиштио. Велика количина пластичних производа се користи у пољопривреди, самим тим се и ствара велика количина пластичног отпада. Како он не би завршио на дивљим депонијама или био спаљен, потребно је прикупити га на адекватан начин и предати га на рециклажу. Схватити значај рециклаже и њене примене у пољопривреди од кључног је значаја за заштиту животне средине и природних ресурса, али и на одрживост привреде у смислу примене модела циркуларне економије.

Од 2000. до данас, Европска Унија донирала је више од 3.6 милијарди евра Србији.

Средства су коришћена за подршку развоја, квалитета живота и реформи у следећим сферама: цивилна заштита, заштита од поплава и помоћ поплављеним подручјима, образовање, повезаност, заштита околине, здравствена заштита и заштита потрошача, култура, владавина права, локални развој, послови и привредни раст, јавна администрација, миграције, управљање јавним средствима, цивилно друштво и медији, социјална инклузија, омладина и спорт. ЕУ подршка је имплементирана кроз сарадњу са Владом Републике Србије.

Европска Унија је донирала Србији више развојних средстава него сви други интернационални донатори заједно.

Пројекат су подржали

Пројекат “Имплементација модела циркуларне економије рециклирањем пластичног одпада из пољопривреде” се спроводи у оквиру пројекта Београдске отоворене школе “Зелени инкубатор”, уз финансијку подршку Европске уније и фондације Фридрих Еберт. Садржај ове странице нужно не одражава ставове донатора ни Београдске отворене школе, и за њега је искључиво одговоран Центар за савремену едукацију и комуникацију.