Други Јавни позив за меру М7 IPARD програма

Други Јавни позив за меру М7 IPARD програма

Други Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за IPARD подстицаје за диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања.

Рок за подношење захтева је од 23. септембра до 17. децембра 2021. године.

Предмет овог Јавног позива су инвестиције и прихватљиви трошкови у рурални туризам који су дати у Листи прихватљивих инвестиција и трошкова за Други Јавни позив за Меру 7, која је обајвљена уз овај Јавни позив.

По овом Јавном позиву опредељена су средства у износу од 1.763.703.000 динара. IPARD подстицаји утврђују се у процентуалном износу до 65% вредности прихватљивих трошкова инвестиције, умањеном за износ пореза на додату вредност. Корисник IPARD подстицаја може да оствари право на IPARDподстицаје у износу од најмање 20.000 евра, а највише 300.000 евра по захтеву, без обзира на укупну вредност инвестиције.

Подносилац захтева по овом Јавном позиву може поднети само један захтев за одобравање пројеката, који може да обухвати једну или више инвестиција из Листе прихватљивих инвестиција и трошкова за Други јавни позив за Меру 7.

Други Јавни позив за меру М7 IPARD

Листа прихватљивих инвестиција за меру М7