Одржане интерактивне трибине са пољопривредницима у Рековцу и Деспотовцу

Одржане интерактивне трибине са пољопривредницима у Рековцу и Деспотовцу

У оквиру пројекта “Јавно залагање за транспарентно пољопривредно улагање” који реализују Млади пољопривредници Србије, 26. и 27. августа организовани су радни састанци / трибине у Рековцу и Деспотовцу. Учесници ових трибина били су пољопривредници и представници задруга и већа за пољопривреду из ове две општине. У уводном делу, представљене су актуелне мере подстицаја на националном и локалном нивоу, а потом и резултати истраживања спроведеног у оквиру пројекта.

“Како би већи број пољопривредника био благовремено обавештен о јавним позивима за подстицаје на локалитету, потребно је укључити локални радио, телевизију и веб медије, као савремене облике информисања”, наглашава млади пољопривредник из Деспотовца, који до сада није био корисник подстицаја на локацији.

Такође, увођењем система бодовања и рангирања пријава и укидања досадних пракси додељивања подстицаја по принципу “ко први поднесени захтев – до уточишта расположивих средстава” била је једна од тема дебате у оквиру које је било подељених мишљења.

Већина пољопривредника, учесници трибина, сагласна је, да имају предност приликом остваривања права на подстицају, требају имати младе пољопривреднике који живе у најудаљенијим руралним срединама и који искључиво живе од пољопривреде.

У Рековцу је трибина одржана у Пољопривредно-ветеринарској школи, а учесници су били пољопривредници, чланови задруга, профрсори и представници већа за пољопривреду који су посебно изразили забринутост због малог броја пријава пољопривредника за локалне мере подстицаја. Они су указали на значај организовања оваквих инфотмативних трибина и изразили спремност да укључе све заинтересоване стране у креирање мера локалних подстицаја.

Најважнија питања пољопривредника била су везана за услове за конкурисање и процедуре подношења захтева, где су представници локалних већа за пољопривреду изразили спремност да пруже сваку помоћ и подршку.

Пројекат су подржали

Овај пројекат спроводи се у оквиру програма „Активни грађани – боље друштво: заговарањем ка сарадњи и демократском развоју Србије“, који реализује БОШ уз подршку америчког народа путем Америчке агенције за међународни развој (УСАИД). Садржај постављен у оквиру ове њеб странице искључиво је одговорност организације “Млади пољопривредници Србије” и не представља нужно ставове УСАИД-а, Владе САД или БОШ-а.