Не размишљајте о отпаду, него о производу

Не размишљајте о отпаду, него о производу

Да се отпад може претворити у нов производ, а самим тим и уновчити, показује све већи број оператера који рециклирају отпадне материјале. Овај принцип је нашироко познат као циркуларна економија који за циљ има да обнови и очува целокупни екосистем планете, сталним иновирањем и променама навика друштава.

Водећи се овим принципом Центар за савремену едукацију и комуникацију у сарадњи са Младим пољопривредницима Србије реализује пројекат „Имплементација модела циркуларне економије рециклирањем пластичног отпада из пољопривреде“.
За разлику од линеарне економије која непрекидно троши природне ресурсе планете, а једино враћа отпад, циркуларна економија се заснива на коришћењу отпада као сировине за производњу нових производа, без употребе природних ресурса. Производи који су настали применом циркуларне економије, дизајнирани су тако да могу лако да се поново употребе, раставе, поправе или рециклирају. При томе се у производњи користе обновљиви извори енергије.

Количина пластичног отпада који настаје пољопривредном активношћу није занемарљива, па је врло битно подићи свест свих пољопривредника шта да раде са својим цревима за наводњавање, фолијама за садњу и пластенике која би одбацили, а да тиме не угрозе животну средину.

С обзиром на то да овај пластичан отпад има велику рециклабилну моћ и да га има у великим количинама, планирамо да у оквиру Пројекта едукујемо пољопривреднике и ђаке из пољопривредних средњих школа како да примене модел у ком се отпад рециклира, као и да их повежемо са оператерима који би пластичан отпад из пољопривреде рециклирали и враћали их на тржиште као сировине за нове производе.

Од 2000. до данас, Европска Унија донирала је више од 3.6 милијарди евра Србији.

Средства су коришћена за подршку развоја, квалитета живота и реформи у следећим сферама: цивилна заштита, заштита од поплава и помоћ поплављеним подручјима, образовање, повезаност, заштита околине, здравствена заштита и заштита потрошача, култура, владавина права, локални развој, послови и привредни раст, јавна администрација, миграције, управљање јавним средствима, цивилно друштво и медији, социјална инклузија, омладина и спорт. ЕУ подршка је имплементирана кроз сарадњу са Владом Републике Србије.

Европска Унија је донирала Србији више развојних средстава него сви други интернационални донатори заједно.

Пројекат су подржали

Пројекат “Имплементација модела циркуларне економије рециклирањем пластичног одпада из пољопривреде” се спроводи у оквиру пројекта Београдске отоворене школе “Зелени инкубатор”, уз финансијку подршку Европске уније и фондације Фридрих Еберт. Садржај ове странице нужно не одражава ставове донатора ни Београдске отворене школе, и за њега је искључиво одговоран Центар за савремену едукацију и комуникацију.