ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕРАДУ И МАРКЕТИНГ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА У ОКВИРУ ИПАРД МЕРЕ 3

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕРАДУ И МАРКЕТИНГ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА У ОКВИРУ ИПАРД МЕРЕ 3

Четврти јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства расписан је данас и рок за подношење захтева је  од 16. августа 2021. године до 29. октобра 2021. године.

Предмет овог Јавног позива су инвестиције у физичку имовину и прихватљиви трошкови у вези са изградњом, као и набавком нове опреме и механизације. Обухваћени су сектори млека, меса и воћа и поврћа, јаја и грожђа и захтев за одобравање пројекта може се поднети само у оквиру једног сектора за једну или више инвестиција.

По овом Јавном позиву опредељена су средства у износу од 3.000.780.714 динара, а висина подстицаја је 50%, односно 60% прихватљивих трошкова за инвестиције у области управљања отпадом и отпадним водама.

Минималан износ подстицаја које корисник може да оствари у оквиру свих сектора је 10.000 евра, док је максимални подстицај у оквиру сектора воћа и поврћа, сектора меса, јаја и грожђа милион евра, док у сектору млека корисници могу да остваре подстицај и од два милиона евра.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Текст јавног позива

Прилог 1 – Листа прихватљивих инвестиција и трошкова

Прилог 2 – Листа стандарда емисије издувних гасова

Образац 1 – Захтев за одобравање пројекта

Образац 2 – Захтев за одобравање исплате

Образац 3 – Изјава подносиоца захтева

Прилог 4 – Једноставан пословни план за Меру 3

Прилог 5 – Сложени пословни план за Меру 3

Прилог 6 – Eлементи и показатељи који се користе за процену економске одрживости подносиоца захтева и пројекта

 

ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И КОНСАЛТИНГ УСЛУГЕ

 

ВОЈВОДИНА:

SMART IPARD D.O.O.

Слађана Глушчевић

Тел: +381 63 500525

Емаил: kontakt@smartipard.rs

 

БЕОГРАД , ЦЕНТРАЛНА И ЈУЖНА СРБИЈА:

ADMINISTRATIVNE USLUGE MISTRO REKOVAC

Милош Стојиљковић Роловић

Тел: +381 60 550 13 00

Емаил: stojiljkovic.rolovic@gmail.com

 

SZ KONSALTING JAGODINA

Златко Стефановић

Тел: +381 63 61 97 95

Емаил: mediteran@live.com