Рециклирање – модел будућности

Рециклирање – модел будућности

„Већ другу годину заредом у оквиру програма „Снажно зелено“ тим удружења „Центар за савремену едукацију и комуникацију“ и „Млади пољопривредници Србије“ реализују пројекте из области заштите животне средине. Едукација грађана Поморавља, утицање на доносиоце одлука и пољопривредне произвођаче у области управљања отпадом, главни су темељи Пројекта „Имплементација модела циркуларне економије рециклирањем пластичног отпада из пољопривреде“ који је отпочео са реализацијом јуна 2021. године на територијама општина Рековац и Свилајнац“, изјавио је Данило Стругаревић, председник удружења Центар за савремену едукацију и комуникацију и координатор на пројекту.

Акценат је и сада стављен на подизање нивоа свести код пољопривредника и ђака из стручних пољопривредних школа по питању правилног одлагања пластичног отпада из пољопривреде – црева за наводњавање, фолија за садњу и пластенике.

С тим у вези, све планиране активности стручног тима оба удружења, усмерене су ка анализи тренутног стања по питању пластичног отпада из пољопривреде, едукацији пољопривредника и ђака из пољопривредних стручних школа по питању правилног поступања са овом врстом отпада и идентификацији постојећих оператера за његову рециклажу. Ове активности би добвеле до повезивања пољопривредника са оператерима, а све са циљем остваривања потенцијалне сарадње у управљању пластичним отпадом из пољопривреде.

„Израда предлога модела циркуларне економије рециклирањем пластичног отпада из пољопривреде, који би се уврстио у стратешке документе општина Рековац и Свилајнац био би круна овог пројекта, а анализа локалних јавних политика, као и јавно заговарање код надлежних органа били би модел којим би дошли до остварења задатих циљева пројекта“ рекла је Милена Вулић шеф стручног тима и особа задужена за праћење јавних политика на Пројекту.

„Позивамо све заинтересоване стране да се укључе у Пројекат и дају свој допринос решавању проблема пластичног отпада из пољопривреде. Само сви заједно, од пољопривредника, ђака из пољопривредних стручних школа, фирми за рециклажу, запослених у пољопривредној саветодавној стручној служби, удружења која се баве екологијом и пољопривредом, пољопривредних задруга па до надлежних у локалним самоуправама, месним заједницама и инспекцијама можемо унапредити животну средину и применити циркуларну економију у пракси, а за бољу будућност“ једногласно су истакли чланови пројектног тима Данило Стругаревић и Милена Вулић.

Од 2000. до данас, Европска Унија донирала је више од 3.6 милијарди евра Србији.

Средства су коришћена за подршку развоја, квалитета живота и реформи у следећим сферама: цивилна заштита, заштита од поплава и помоћ поплављеним подручјима, образовање, повезаност, заштита околине, здравствена заштита и заштита потрошача, култура, владавина права, локални развој, послови и привредни раст, јавна администрација, миграције, управљање јавним средствима, цивилно друштво и медији, социјална инклузија, омладина и спорт. ЕУ подршка је имплементирана кроз сарадњу са Владом Републике Србије.

Европска Унија је донирала Србији више развојних средстава него сви други интернационални донатори заједно.

Пројекат су подржали

Пројекат “Имплементација модела циркуларне економије рециклирањем пластичног одпада из пољопривреде” се спроводи у оквиру пројекта Београдске отоворене школе “Зелени инкубатор”, уз финансијку подршку Европске уније и фондације Фридрих Еберт. Садржај ове странице нужно не одражава ставове донатора ни Београдске отворене школе, и за њега је искључиво одговоран Центар за савремену едукацију и комуникацију.