Партнерством до нових знања

Партнерством до нових знања

У Врњачкој Бањи од 28.06.2021. до 01.07.2021. године, чланови пројектног тима удружења „Центар за савремену едукацију и комуникацију“ и „Млади пољопривредници Србије“ учествовали су на првом тренингу Програма подршке цивилном друштву за заштиту животне средине и одрживи развој заједница „Снажно зелено”, у оквиру трогодишњег пројекта „Зелени инкубатор“.

“Први сусрет свих организација које су подржане у оквиру овог Програма, имао је за циљ да нам се пруже корисна упутства за успешно финансијско и програмско управљање пројектима.Размена искустава и идеја са осталим учесницима тренинга, као и савети које смо једни другима дали довешће до унапређења наших активности на пољу управљања пројектима и заштити животне средине. Поглавље 27. се односи на животну средину и климатске промене и за Србију представља једно од најзахтевнијих поглавља, имајући у виду не само обим правних тековина које би требало усвојити, већ и значајна финансијска средства потребна за њихово правилно спровођење. С тим у вези, као представници цивилног друштва и као појединци,у обавезисмо да дамо свој допринос заштити животне средине” изјавио је Данило Стругаревић, менаџер пројекта.

Током ова четири дана, поред сесија везаних за финансијско и програмско управљање, велики део тренинга односио се и на представљање нове методологије за праћење јавних политика на локалном нивоу, чиме ће организације, кроз примену методологије допринети Извештају из сенке Коалиције 27.

„У оквиру тренинга Мониторинг јавних политика у области заштите животне средине, експерти из ових области су појаснили кључне ствари при прикупљању и обради информација од јавног значаја,попут поступка, наших права као тражиоца информација и обавезе даваоца информација, као и начине комуникације са органима локалне самоуправе. Одржане су радионице на којима смо сви прошли разне могуће ситуације при тражењу информација од јавног значаја и разне могуће начине комуникације са надлежнима у локалној самоуправи. Област деловања нашег Пројекта је управљање отпадом, и наша група је имала задатак да припреми целокупну мониторинг табелу, која ће у току спровођења Пројекта служити за праћење локалних јавних политика. Уз менторску подршку и несебичну помоћ експерата из разних области, израдили смо коначну мониторинг табелу за праћење јавних политика која је дефинисана са 15 индикатора, чиме се обухвата целокупна област управљања отпадом на локалном нивоу“ истакла је Милена Вулић, координатор пројекта.

„Центар за савремену едукацију и комуникацију“ заједно са удружењем „Млади пољопривредници Србије“ кроз партнерство непрестано раде на јачању капацитета и усвајању нових знања, па су тако овом приликом на тренинге послали и своје чланове Ану Нићифоровић и Ирену Милисављевић које ће волонтирати на овом Пројекту као стручни сарадници.

Од 2000. до данас, Европска Унија донирала је више од 3.6 милијарди евра Србији.

Средства су коришћена за подршку развоја, квалитета живота и реформи у следећим сферама: цивилна заштита, заштита од поплава и помоћ поплављеним подручјима, образовање, повезаност, заштита околине, здравствена заштита и заштита потрошача, култура, владавина права, локални развој, послови и привредни раст, јавна администрација, миграције, управљање јавним средствима, цивилно друштво и медији, социјална инклузија, омладина и спорт. ЕУ подршка је имплементирана кроз сарадњу са Владом Републике Србије.

Европска Унија је донирала Србији више развојних средстава него сви други интернационални донатори заједно.

Пројекат су подржали

Пројекат “Имплементација модела циркуларне економије рециклирањем пластичног одпада из пољопривреде” се спроводи у оквиру пројекта Београдске отоворене школе “Зелени инкубатор”, уз финансијку подршку Европске уније и фондације Фридрих Еберт. Садржај ове странице нужно не одражава ставове донатора ни Београдске отворене школе, и за њега је искључиво одговоран Центар за савремену едукацију и комуникацију.