Aктуелни ИПАРД конкурс 2021

Aктуелни ИПАРД конкурс 2021

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде објавило је јавни позив за подношење захтева за одобрење ИПАРД подстицаја  за изградњу објеката и набавку опреме и механизације у оквиру Мере 1.

Предмет овог Јавног позива су инвестиције у физичку имовину и обухвата прихватљиве трошкове инвестиција за:

    1. изградњу објеката
    2. набавку нове опреме, машина и механизације ( осим инвестиција у набавку новог трактора)
    3. подизање засада воћа, поврћа и грожђа

Овим Јавним позивом обухваћени су сектори млека, меса, воћа и поврћа, осталих усева (одређене врсте житарица и индустријског биља), грожђа и јаја.

Висина подстицаја износи од 60% до 70% прихватљивих трошкова инвестиције и то у зависности од тога да ли је подносилац млади пољопривредник и да ли се пољопривредно газдинство налази у планинском подручју. Укупно опредељена средсва за овај Јавни позив износе 6.460.900.000,00 динара (око 60милиона евра).

У секторима воћа, поврћа, осталих усева, грожђа и јаја корисник може остварити подстицај у износу од 5.000 до 700.000 евра, а за сектор млека и меса од 5.000 до 1.000.000 евра.

Рок за подношење захтева је од 21. јуна до 10. септембра 2021. године.

Детаљан текст Јавног позива, правилник и пратећи прилози, доступни су на интернет страници Управе за аграрна плаћања http://uap.gov.rs/javni-pozivi-ipard/ – „Шести јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава