ПОТРЕБЕ И МОГУЋНОСТИ ЗА ДЕЛОВАЊЕМ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРАВИЛНОГ УПРАВЉАЊА ОПАСНИМ ОТПАДОМ НАСТАЛОГ ПРИМЕНОМ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ И ТРЕТМАН БИЉА

Дана 25.12.2020. године одржан је састанак радне групе под називом „Потребе и могућности за деловањем у области заштите животне средине и правилног управљања опасним отпадом насталог применом средстава за заштиту и третман биља”. Састанак је одржан преко платформе „ЗООМ“ у оквиру активности на пројекту „Иницијатива за третман опасног отпада – ЕУ стандардно одговорно“, који реализују „Млади пољопривредници Србије“ и „Сентар за савремену едукацију и комуникацију“, а финансира Европска унија.

Водитељ/фацилитатор састанка била је мастер аналитичар заштите животне средине Данијела Гаврић, која је поздравила присутне и упознала их са основним циљевима и задацима састанка. Презентација коју је одржао проф. Др Блажо Лалевић указала је на проблеме који се јављају у животној средини након примене пестицида и опасности по јавно здравље које представља неадекватно управљање отпадном амбалажом од пестицида.

У наставку састанка, Данијела Гаврић је упознала присутне са претходним искуствима, где су организоване радионице за пољопривредне произвођаче што је имало за резултати прикупљање амбалажног отпада од пестицида, правилно складиштење на њиховим газдинствима до крајње предаје овлашћеном оператеру. Присутне је упознала са дефинисаним улогама правних субјеката и њиховим деловањем према Закону о управљању отпадом и законодавним оквиром који се примењује у градовима широм Србије. Током презентације представила је нови вид едукације пољопривредника, који обухвата планиране активности у месним заједницама чим се, с обзиром на епидемиолошку ситуацију, стекну услови.

Специфични индикатори у оквиру пројекта су управо едукација која води ка промени ставова и понашања пољопривредника што даље утиче на смањење опасности и ризика приликом употребе препарата за заштиту биља и промовисање органске производње и других одрживих пракси.

Професор др. Блажо Лалевић говорио је о члану 101 А који се односи на законску обавезу пољопривредних произвођача за ИПАРД подстицаје из области пољопривреде и руралног развоја, који су у обавези да испуне одговарајуће услове о заштити животне средине.

Осим представника удружења „Млади пољопривредници Србије“, састанку су присуствовали представници ЕНВИПАЦК-а д.о.о. Београд и јединице локалне самоуправе (градска управа за заштиту животне средине) града Јагодине.

Директор ЕНВИПАЦК-а д.о.о. Београд, Александар Шошевић, је, кроз конкретне примере из досадашње праксе на територији АП Војводине, указао на могућност сарадње са локалним самоуправама, удружењима, пољопривредним саветодавним стручним службама и пољопривредним произвођачима у циљу што ефикаснијег прикупљања амбалажног отпада од пестицида.

Представници Градске управе за заштиту животне средине су изразили своју заинтересованост за пројекат и истакли да је у припреми локални план управљања отпадом за период 2021-2031. година и да ће документи израђени кроз пројектно истраживање, резултирати бољем сагледавању проблема који се односи на управљање отпадом од средстава за заштиту биља, тако да ће, кроз овај план, град Јагодина још јасније приступити решењима у овој области заштите животне средине.

Од 2000. до данас, Европска Унија донирала је више од 3.6 милијарди евра Србији.
Средства су коришћена за подршку развоја, квалитета живота и реформи у следећим сферама: цивилна заштита, заштита од поплава и помоћ поплављеним подручјима, образовање, повезаност, заштита околине, здравствена заштита и заштита потрошача, култура, владавина права, локални развој, послови и привредни раст, јавна администрација, миграције, управљање јавним средствима, цивилно друштво и медији, социјална инклузија, омладина и спорт. ЕУ подршка је имплементирана кроз сарадњу са Владом Републике Србије.

Европска Унија је донирала Србији више развојних средстава него сви други интернационални донатори заједно.

Пројекат су подржали

Пројекат спроводе

Пројекат “иницијатива за третман опасног отпада – ЕУ стандардно” се спроводи у оквиру пројекта Београдске отоворене школе “Зелени инкубатор”, уз финансијку подршку Европске уније, Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и фондације Фридрих Еберт. Садржај ове странице нужно не одражава ставове донатора ни Београдске отворене школе, и за њега је искључиво одговорни Млади пољопривредници Србије.