ОДРЖАНА ИНФОРМАТИВНА ТРИБИНА МПС – 27.09.2020.

ОДРЖАНА ИНФОРМАТИВНА ТРИБИНА МПС – 27.09.2020.

Удружење Младих пољопривредника Србије је 27. септембра у Јагодини за своје чланове одржало информативно-едукативну трибину. Члановима удружења представљене су новости у пољопривреди, али и у самом удружењу. Одржана трибина имала је за циљ и активно учествовање чланова, који би својим искуством, коментарима и сугестијама указали на проблеме са којима се срећу и тиме дали смернице за даље деловање и залагање удружења.

Прва тема о којој се говорило били су подстицаји и субвенције у пољопривреди. Представљени су актуелни конкурси и мере подстицаја, као и њихови рокови. Највећи акценат стављен је на субвенције намењене младим пољопривредницима и на кашњење са њиховом исплатом. Такође, било је говора и о кашњењу са исплатом новчане помоћи пољопривредним газдинствима у циљу ублажавања последица насталих услед болести Covid-19. Ова кашњења и незадовољство чланова подстакла су удружење да реагује и укаже министарству на проблеме који се стварају овим кашњењем.

Председник удружења Младен Минић представио је предлог дописа који ће бити послат министру пољопривреде Браниславу Недимовићу. Уз консултацију са члановима удружења креиран је допис у коме се тражи да министарство изађе са јасним саопштењем када ће кренути доношење решења и исплата подстицаја који су дефинисани Конкурсом за младе пољопривреднике. Поред тога, указује се и на неопходност постојања могућности да резултати конкурса буду јавни. Истичу се и проблеми који настају након годину дана од подношења првих пријава. У допису је скренута пажња Mинистарству на значај развијености пољопривредног газдинства, указујући на чињеницу да су значајна средства неискоришћена кроз ИПАРД фонд управо због недовољне развијености газдинства која су требала да се оснаже пре свега коришћењем државних подстицаја.

На трибини, даље, говорило се о значају едукације у пољопривреди, пре свега младих. Представљена је нова платформа коју је удружење креирало у циљу бољег праћења и сагледавања пољопривредне производње својих чланова, како би на бржи и лакши начин информисало чланове и пружило им неопходну подршку и помоћ за унапређивање њихове пољопривредне производње. Удружење Младих пољопривредника Србије је посвећеност својим члановима показало и креирањем чланске попуст картице, која је иновативна у области пољопривреде. Поседујући чланску картицу сваки члан удружења може да остварује попусте приликом куповине роба и коришћења услуга код компанија које су подржале рад удружења.

Оливер Алексић, члан управног одбора и координатор пројекта „Иницијатива за третман опасног отпада – EU Стандардно одговорно“ представио је пројекат чија је реализација отпочета 01.09.2020 године и искористио прилику да позове све присутне да се укључе у предстојећe пројектнe активности. Oвај пројекта има за циљ да се промене ставови и понашање код пољопривредника по питању поступања са отпадом насталим коришћењем средстава за третман биља. Исто тако, кроз пројекат ће бити укључене и сви актери заједнице који прибегавају да заузму одговорнији став по питању преузинања и даљег трермана ове врсте опасног отпада који врло често налазимо у атарима поља, у потоцма и рекама и на дивљим депонијама. Пројекат је одобрен у оквиру прогрема „Зелени инкубатор“ који спроводи Београдска Отворена Школа у сарадњи са Младим истраживачима Србије и Инжењерима заштите животне средине, а исти је подржан од стране Европске Уније.

На трибини је представљена и прва задруга „Виртемберг МПС“ , чији су основачи чланови удружења, успешни одгајивачи оваца са територије три округа. Нешто више о томе говорио је директор задруге Владимир Раденковић – дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство и стручни сарадник удружења. О значају задругарства и удруживања говорила је и Јасмина Банковић – председница Задружног савеза шумадијског и поморавског округа. Она је истакла да је задруга најбоље решење посебно за мале пољопривредне произвођаче који би индивидуално били невидљиви на тржишту.

Млади пољопривредници Србије редовно информишу своје чланове о актуелностима у пољопривреди како путем објава на друштвеним мрежама и сајту удружења, тако и слањем е- маила и порука директно члановима. Одржана трибина је била још један вид информисања, али је имала и едукативни карактер. Значај трибине је првенствено у живом контакту са члановима у размени мишљења и искустава, што доприноси заједничком решавању проблема и постављању нових циљева. Како истичу оснивачи удружења циљ удруживања јесте заједничка борба за остваривање права и интереса свих пољопривредника.