Пројектни и стручни тим на тренингу у Новом Саду

Пројектни и стручни тим на тренингу у Новом Саду

У оквиру програма подршке цивилном друштву за заштиту животне средине и одрживи развој “СНАЖНО ЗЕЛЕНО”, представници Младих пољопривредника Србије и партнера на пројекту Центра за савремену едукацију и комуникацију у период од 15-18. септембра у Новом Саду, учествовали су на четвородневном тренингу организованом од стране Београдске отворене школе. Овај програм, а и сам тренинг имали су за циљ да оснаже удружења да у будућности самостално могу дирекно да аплицирају код ЕУ фондова, а у оквиру овог пројекта највећи фокус бачен је на усклађивање закона и норми које се тичу екологије и заштите животне средине.

Испред тима БОШ-а обратио се извршни директор Милорад Бјелетић који је истакао важност пружања подршке и развоја цивилног друштва. „Не може се занемарити улога нити једног од три сектора – јавног, приватног и цивилног, јер сваки из свог угла обликује друштво у којем живимо. Улога цивилног друштва је да, са једне стране, стално упозорава на пропусте и подстиче побољшање рада јавног сектора, док са друге стране, треба да искористи потенцијал за сарадњу са приватним сектором у циљу промовисања њима заједничких интереса”.

Оливер Алексић испред носиоца пројекта, Младих пољопривредника Србије, представио је своју и партнерску организацију (Центар за савремену едукацију и комуникацију), као и циљеве пројекта “Иницијатива за третман опасног отпада – ЕУ стандардно одговорно”. “Циљ је унапредити процес уклањања амбалажног отпада који настаје у пољопривреној производњи и пет амбалаже од средстава за третман пољопривредних култура, али и решавање овог проблема кроз довођење овлашћених оператера, чиме би створили повољније услове за све пољопривреднике који се одлуче да аплицирају за ИПАРД програме подршке” изјавио је Оливер Алексић, координатор пројекта.

“Поред корисних упутстава и знања за успешно управљање пројектом које смо добили на овом тренингу ово је била савршена прилика да се по други пут на једном месту окупе сви чланови пројектног и стручног тима. Активности су испланиране, материјал у припреми, а овај тим је за изазове спреман” истакао је Данило Стругаревић, председник Центра за савремену едукацију и комуникацију.

Током ова четири дана поред сесија везаних за финансијско и програмско управљање, велики део тренинга односио се и на представљење нове методологије за праћење јавних политика на локалном нивоу, чиме ће организације дати допринос кроз примену методологије која ће бити укључена у Извештај из сенке Коалиције 27.

Од 2000. до данас, Европска Унија донирала је више од 3.6 милијарди евра Србији.
Средства су коришћена за подршку развоја, квалитета живота и реформи у следећим сферама: цивилна заштита, заштита од поплава и помоћ поплављеним подручјима, образовање, повезаност, заштита околине, здравствена заштита и заштита потрошача, култура, владавина права, локални развој, послови и привредни раст, јавна администрација, миграције, управљање јавним средствима, цивилно друштво и медији, социјална инклузија, омладина и спорт. ЕУ подршка је имплементирана кроз сарадњу са Владом Републике Србије.

Европска Унија је донирала Србији више развојних средстава него сви други интернационални донатори заједно.

Пројекат су подржали

Пројекат спроводе

Пројекат “иницијатива за третман опасног отпада – ЕУ стандардно” се спроводи у оквиру пројекта Београдске отоворене школе “Зелени инкубатор”, уз финансијку подршку Европске уније, Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и фондације Фридрих Еберт. Садржај ове странице нужно не одражава ставове донатора ни Београдске отворене школе, и за њега је искључиво одговорни Млади пољопривредници Србије.