ko врши оцењивање и разврставање у класе квалитетне приплодне-min

ko врши оцењивање и разврставање у класе квалитетне приплодне-min