Заштита паприке од трипса и лисних ваши!

Заштита паприке од трипса и лисних ваши!

Након топле зиме, ово ће по свему судећи бити јако тешка сезона за произвођаче паприке, најпре у погледу сузбијања штеточина којима су високе температуре током зиме одговарале, али и проузроковача болести.

У овом тексту, највише пажње ћемо посветити хемијској заштити паприке у заштићеном простору, превентиви и хигијени засада, али ћемо такође предочити колико је заиста важно спроводити хемијске третмане у свакој физиолошкој фази паприке.

У пластеничкој производњи, а поготово на Југу Србије, паприка се показала у пракси као економски исплатљива и врло захвална култура за гајење. Уз правилан приступ и благовремене превентивне хемијске третмане, берба се може продужити и до краја октобра уз повољне временске услове. Ту проналазимо економски аспект ове производње.

У пластеничком типу производње, паприка се најчешће води на две гране, док се у случају производње на отвореном пољу, гаји у облику жбуна. У оба случаја се кидају заперци, како би плодови били крупнији, квалитетнији и правилнијег облика. Велика разлика у погледу приноса се јавља у корист пластеничке производње, пре свега због самог начина гајења.

На Југу Србије, усеви паприке у пластеничкој производњи, у зависности од локалитета, времена сетве и расађивања, налазе се у фенофази пред цветање до отвореног цвета и у фенофази цветање.

Константим обиласком парцела и визуелним прегледом уочено је присуство калифорнијског трипса (Frankliniela occidentalis) и лисне ваши (Aphididae).

Морам напоменути да је калифорнијски цветни трипс (Frankliniella occidentalis) на нашим просторима присутан више од две деценије, штете које је досад причинио су огромне. Културе које су предмет примарног деловања ове штеточине су паприка и краставац, док за проузроковача штете у усеву парадајза, можемо рећи да је присутан у мањем проценту.

Веома је битно напоменути да је вектор, тј. преносилац вируса, поготово код парадајза (Tomato spotted wilt virus – TSWV), због тога је од пресудне важности потребно посвећено радити на њиховом сузбијању и секундарно, контролни присутности. Има способност да развије и до 15 генерација годишње.

Трипси наносе директне штете исхраном, а такође и индиректне штете као вектори вируса. Осим карактеристичних симптома на листу, уколико трипс нанесе штете на цвету, у току сезоне плодови могу бити неправилног облика, што знатно смањује тржишну вредност паприке. Препоручује се преглед биљака отресањем цветова и листова на белу или црну подлогу, како би се утврдило присуство ове штеточине.

Уколико се утврди присуство трипса препоручује се инсектицидни третман препаратом:

    1. Фенофаза пред цветање до отвореног цвета – TEPPEKI (100g/ha) ili (200g/ha заливање) – третман се препоручује превентивно или у време појаве првих колонија
    2. Фенофаза цветање – EXIREL (0.75 l/ha) – третман се препоручује превентивно или на почетку прве инфекције, односно након опажања првих симптома

 

Лисне ваши наносе директне штете исхраном (сисањем биљних сокова), проузрокујући деформације нападнутих биљних делова и индиректне, јер су преносиоци вируса. Препоручује се преглед листова биљака са лица и наличја, како би се утврдло присуство ове штеточине.

Уколико се утврди присуство лисних ваши препоручује се инсектицидни третман препаратом:

    1. Фенофаза пред цветање до отвореног цвета – TEPPEKI (100g/ha) ili (200g/ha заливање) – третман се препоручује превентивно или у време појаве првих колонија
    2. Фенофаза цветање – AVAUNT 15 SC (0.25 l/ha) – третман се препоручује превентивно или у време појаве првих колонија након визуелног опажања.

Аутор текста стручни сарадник Милош Стојановић