ПОВОЉНИ КРЕДИТИ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ, ПРЕДУЗЕТНИКЕ, ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ ЗАДРУГЕ И МИКРО И МАЛА ПРАВНА ЛИЦА

ПОВОЉНИ КРЕДИТИ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ, ПРЕДУЗЕТНИКЕ, ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ ЗАДРУГЕ И МИКРО И МАЛА ПРАВНА ЛИЦА

КО МОЖЕ ДА КОНКУРИШЕ?

Право на кредитну подршку под условима утврђеним овом уредбом остварују:

1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;

2) предузетник;

3) правно лице, и то:

(1) земљорадничка задруга

(2) микро или мало правно лице

КОЛИКА ЈЕ КАМАТА И КО ОССТВАРУЈЕ МИНУМАЛНУ КАМАТУ ОД 1%

Рок отплате кредита је од 3  до 5 година у зависности од намене , са фиксном каматном стопом на неотплаћени део кредита од  1% – 3% на годишњем нивоу.

Повољне кредитне услове са фиксном  каматном  стопом  на  неотплаћени  део  кредита од  1%  на годишњем нивоу могу користити:

 • физичко лице  –  носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства које је уписано у Регистар са пребивалиштем  које  је  на  подручју  са  отежаним  условима  рада  у  пољопривреди,
 • физичко лице  –  носилац комерцијалног породичног пољопривредног  газдинства старости до 40 година,
 • физичко лице  женског пола –  носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства

ГРЕЈС ПЕРИОД ОД ЈЕДНЕ ДО ДВЕ ГОДИНЕ

Такође ту је и могућност  да за кредит чији је рок отплате од  једне до три године може да се одобри одложени рок враћања главнице до једне године, док за кредит за набавку квалитетних приплодних јуница и квалитетних приплодних крава старости до пет година може да се одобри одложени рок враћања главнице до две године.

НАЈВИШИ ИЗНОС КРЕДИТА

 1. Физичко лице  –  носилац  комерцијалног  породичног  пољопривредног  газдинства  и предузетник  може  да  оствари  право  на  кредитну  подршку  у  укупном износу кредита до 6.000.000 динара.
 2. Правно лице може да оствари право на кредитну подршку у износу до 18.000.000 динара.

КРЕДИТ ЗА ЛИКВИДНОСТ МОЖЕ ИЗНОСИТИ  ДО 3.000.000 ДИНАРА

Кредитна подршка за развој сточарства за набавку:

1) квалитетних приплодних јуница;

2) квалитетних приплодних крава старости до пет година;

3) телади и јунади за тов телесне масе до 300 kg;

4) квалитетних приплодних грла у овчарству и козарству;

5) јагњади за тов телесне масе до 20 kg;

6) јаради за тов телесне масе до 15 kg;

7) квалитетних приплодних грла у свињарству;

8) прасади за тов телесне масе до 25 kg;

9) квалитетних родитељских јата живине (кокошке, ћурке, гуске, патке, бисерке);

10) једнодневних пилића за тов;

11) ројева пчела стандардно формираних на пет рамова и пчелиње матице са или без кошница;

12) рибље млађи за тов.

 

Животиње из става 1. овог члана не могу да се отуђе за време отплате кредита, осим грла намењених тову која могу да се отуђе пре отплате кредита,  уз претходну сагласност  банке.

Кредитна подршка за развој ратарства, воћарства, виноградарства, повртарства и цвећарства за набавку:

1) семена и садног материјала за ратарство, воћарство, виноградарство, повртарство и цвећарство;

2) свих врста ђубрива;

3) свих врста средстава за заштиту биља.

Кредитна подршка за инвестициона улагања у пољопривредну механизацију и  опрему за набавку нове:

1)  механизације  и  опреме  за  производњу  житарица,  индустријског,  лековитог,  ароматичног и зачинског биља.

2) механизације и опреме за производњу воћа, поврћа, украсног биља, односно цвећа.

3) опреме за сушаре за житарице, уљарице, поврће, воће и лековито биље;

4) механизације и опреме за наводњавање;

5) механизације и опреме за сточарску производњу, и то:

6)  опреме  за  силосе  (ћелије  силоса,  хоризонтални  и  вертикални  транспортери,

пречишћивачи);

7) опреме за контролу житарица и уљарица приликом промета;

8) опреме, односно мерних контролних инструмената на линији клања;

9) опреме – соларни панели за опремање пољопривредних газдинстава.

10) опреме  за производњу  ракије

11) опреме  за  производњу  вина

Кредитна подршка за набавку хране за животиње и то за:

1) хранива (изузев зрнастих хранива);

2) премиксе;

3) смеше.

Уговоре о кредитирању, Министарство пољопривреде потписало је са десет  банака и то:

 1. Комерцијална банка
 2. НЛБ Банка
 3. Банка Интеса
 4. Банка поштанске штедионице
 5. Про Кредит банка
 6. Аик Банка
 7. Уникредит Банка
 8. Сбер Банка
 9. Халк Банка
 10. Кредитагриколи Банка

За све детаље око кредита и кредитне ликвидности посаветујте се са Вашим саветником у банци. 

УРЕДБУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ КЛИКОМ НА СЛЕДЕЋИ ЛИНК:  https://drive.google.com/file/d/1RWQ_snZu1wW_3CU-kzq9-T5aKYGmq51g/view?usp=sharing

За све додатне информације можете нас контактирати путем телефона или имејла, сваког радног дана од 9 до 17 сати.

Тел: 060 305 305 6

Email: podrska.mps@gmail.com

ПОСТАНИТЕ ЧЛАН УДРУЖЕЊА ПОПУЊАВАЊЕМ ПРИСТУПНИЦЕ КЛИКОМ НА ЛИНК: https://forms.gle/3EAqwwYLWwm9EExq5