ВОЂЕЊЕ МАТИЧНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ У ОВЧАРСТВУ – НАЈЧЕШЋЕ ГРЕШКЕ КОЈЕ ПРАВЕ ОДГАЈИВАЧИ (ПРВИ ДЕО)

ВОЂЕЊЕ МАТИЧНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ У ОВЧАРСТВУ – НАЈЧЕШЋЕ ГРЕШКЕ КОЈЕ ПРАВЕ ОДГАЈИВАЧИ (ПРВИ ДЕО)

Гостујући у агроемисији Боља Земља, проф. Др. Цвијан Мекић, редовни професор на Пољопривредном факултету у Земуну, начео је једну јако занимљиву тему коју би требало сагледати из више углова. Разлог томе треба тражити, пре свега, у ланцу ингеренција и одговорности који свака од страна носи. А у том ланцу учествују одгајивачи, Основне Одгајивачке Организације (матичне службе, у даљем тексту ООО), Регионалне Одгајивачке Организације (Пољопривредне стручне службе, у даљем тексту РОО), Главна Одгајивачка Служба (Институт за сточарство, у даљем тексту ГОО) и на крају, као кровна институција – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде. Да би нашим цењеним произвођачима било јасније, неопходно је сваку ставку детаљно анализирати. Имајући то у виду, текст ћемо објављивати у наставцима, како не би био предуг и заморан.

Уважени професор је изразио сумњу у педигреа у овчарству и рекло би се с правом. Свако ко је и мало био у селекцији зна начин рада и деловања на том пољу, што уосталом и резултати говоре. Међутим, упркос горе неваденом ланцу ингеренција и одговорности, проф. Мекић је у свом излагању поменуо само Основне Одгајивачке Организације, односно матичне службе, иако су оне само једна од алки тог ланца.

Да би произвођачима било јасније, покушаћемо да објаснимо механизам функционисања.

Одгајивачи који желе да гаје квалитетан приплодни материјал, подлежу неким обавезама али и правима прописаним надлежним законима и подзаконским актима (правилницима). С обзиром да такви одгајивачи имају права на државне субвенције у новцу, савим је логично да их се мора контролисати. Прва и најважнија контрола је она коју спроводи ООО с којом произвођач има потписан Тројни уговор (уговор између произвођача, матичне службе као ООО и РОО) којим су дефинисана права и обавезе сваке од трију страна потписница.

Према Тројном уговору, произвођач има ПРАВА да:

 • Оствари припадајућа подстицајна средства која проистичу из рада са одгајиваким организацијама Републике Србије,
 • Бира са којом ће ООО потписати уговор у складу са Главним одгајивачким програмом,
 • Је власник основне матичне евиденције за своја грла по измирењу финансијских уговорних обавеза,
 • По својој вољи промени ООО уз записник надлежног инспектора и уз измирење свих финансијских обавеза према претходној ООО.

Произвођач је ОБАВЕЗАН да:

 • Буде регистрован као ПГ у складу са Уредбом о регистрацији пољопривредних газдинстава,
 • Омогући несметан рад одгајивачким организацијама у смислу омогућавања обележавања грла, вршења селекцијских смотри, контроли продуктивности, одабира мајки квалитетних приплодних мушких грла и тестирања грла,
 • Са одгајивачким организацијама врши гајење приплодне и квалитетне приплодне стоке у складу са Законом о сточарству,
 • У року од 15 дана ООО пријављује промене у запату (осемењавање, припуст, тељење, јагњење, прашење, јарење, шкартирање, угинуће, куповину и продају грла),
 • При продаји грла обавести ООО ради правовремене припреме захтева за педигре,
 • Сноси део трошкова рада на спровођењу Главног одгајивачког програма према ценовнику који је саставни део овог Уговора,
 • Сноси трошкове припреме и овере документације за подстицајна средства према важећем ценовнику – авансно,
 • Сноси трошкове израде педигреа – авансно,
 • Сноси трошкове уписа грла у Главну матичну евиденцију (добијање ХБ броја) према важећем ценовнику – авансно,
 • Омогућава увид у пасоше за стоку и оверене потврде о осемењавању од надлежне ветеринарске службе.

Размотрићемо поступно неке од најчешћих недоумица везаних за права и обавезе одгајивача.

Када је реч о правима, споменућемо следеће:

Бира са којом ће ООО потписати уговор у складу са Главним одгајивачким програмом.

Да је власник основне матичне евиденције за своја грла по измирењу финансијских уговорних обавеза.

По својој вољи промени ООО уз записник надлежног инспектора и уз измирење свих финансијских обавеза према претходној ООО.

Ово су јако важне и повезане ставке које врло често добар део одгајивача превиди при одлуци да промени ООО па се излаже додатним трошковима упркос јасно дефинисаним члановима уговора. Поједине колеге наплаћују додатне износе по матичном листу произвођачима који су одлучили да промене ООО покушавајући да задрже странку (посебно одгајиваче већег броја животиња код којих износ те накнаде буде поприлично висок, све у циљу да се странка предомисли и остане у ООО коју жели да промени). Цене варирају по слободном нахођењу, обично су одраз сујете онога од кога се одлази и нису Уговором дефинисане. Приметно је да се ти износи не наплаћују у присуству надлежног инспектора који сачињава Записник при промени ООО.

Дакле, да сумирамо – одгајивач има право да бира с ким ће да ради; има право да добије матичне листове својих животиња од ООО уколико прелази у другу ООО (разлог промене ООО је потпуно небитан); нема никакву обавезу да плаћа износ по матичном листу животиње уколико је претходно исплатио сва дуговања.

Када говоримо о обавезама, одгајивач се Уговором пбавезује да:

Омогући несметан рад одгајивачким организацијама у смислу омогућавања обележавања грла, вршења селекцијских смотри, контроли продуктивности, одабира мајки квалитетних приплодних мушких грла и тестирања грла – ово је срж рада у селекцији и треба да буде под посебном пажњом сваког одгајивача јер он ПЛАЋА услугу ООО.

У року од 15 дана ООО пријављује промене у запату (осемењавање, припуст, тељење, јагњење, прашење, јарење, шкартирање, угинуће, куповину и продају грла) – ову обавезу сасвим мали број одгајивача испоштује. Шта се, заправо деси? У сезони мркања, најчешћа је пракса „дивљег парења“ (у већим стадима, у којима има неколико овнова, практично се не зна када је и који ован мркао овцу) или „харемског парења“ (случај када имамо само једног овна те знамо ко је отац јагњади али не знамо датум мркања оваца). Дакле, одгајивач је направио следећи проблем – није евидентирао датум мркања овце нити ИД број ушне маркице овна који је мркао (у већим стадима где има више овнова). По јагњењу, јагњад би требало обележити неким од привремених начина обележавања што је, такође, реткост на терену. Уместо тога, јагњад се обележавају неколико месеци након рођења. И шта је одгајивач, практично, урадио? Није завео датум мркања и ИД број ушне маркице овна приплодњака а касније није обележио јагње неким од привремених начина обележавања те се, након постављања ушних маркица, практично и не зна ко су мајке јагњади а врло често се не зна ни ко је отац (у великим стадима са неколико овнова). На крају, матичној служби се достави Потврда о обележавању јагњади у којој пише само датум обележавања, ИД бројеви ушних маркица и пол јагњади. Колеге агрономи, ангажовани на пољу селекције у овчарству, не могу знати од које је мајке одређено јагње па их пријављују по слободној вољи или народски речено – на памет.

И ту је, практично, свака прича о селекцији завршена пре него је и почела! Све остало, што следи касније, јесте пуко испуњавање форме и овера нетачних резултата. Но, као што смо рекли на почетку текста, обрадићемо све карике у ланцу.

Следеће недеље, наставићемо са разјашњавањем процеса вођења матичне евиденције у овчарству кроз сагледавања права и обавеза Основних Одгајивачких Организација или, како се то популарно у народу зове – Матичних служби.

Дипломирани инжињер пољопривреде Владимир Д. Раденковић

Тел: +381 62/ 54-52-33