ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ,,АКТИВНИ ГРАЂАНИ, БОЉЕ ДРУШТВО’’

Београдска отворена школа (БОШ) уз подршку Америчке агенције за међународни развој спроводи пројекат Активни грађани – боље друштво: заговарањем ка сарадњи и демократском развоју који има за циљ да допринесе јачању демократског друштва у Србији утемељеног на култури учешћа грађана у политичким процесима, као и доследном поштовању демократских принципа. Пројекат је трогодишња иницијатива коју је БОШ, у сарадњи са Београдским фондом за политичку изузетност (БФПЕ) и Балканском истраживачком мрежом (БИРН) Србија покренуо са циљем да унапреди праксе јавног заговарања у цивилном друштву, праксе које заступају интересе локалних заједница и у чијем формулисању су грађани активно укључени.

Стабилност демократских институција и владавина права су незамисливи без активног учешћа цивилног друштва и грађана у креирању јавних политика, решавању проблема, препознавању и остварењу потенцијала неопходних за напредак једне заједнице. Јавно заговарање има кључну улогу у јачању демократских процеса и демократског друштва утемељеног на култури учешћа грађана у политичком процесу.

 

БОШ ће овим пројектом настојати да:

 

    • унапреди праксе јавног заговарања у цивилном друштву у Србији;
    • повећа подршку грађана активностима организација цивилног друштва;
    • унапреди процес доношења одлука и развоја јавних политика;
    • унапреди разумевање заговарачке улоге организација цивилног друштва међу грађанима, медијима и доносиоцима одлука.

 

Пројекат има неколико компоненти:

Пројекат су подржали

Овај пројекат спроводи се у оквиру програма „Активни грађани – боље друштво: заговарањем ка сарадњи и демократском развоју Србије“, који реализује БОШ уз подршку америчког народа путем Америчке агенције за међународни развој (USAID). Садржај постављен у оквиру ове веб странице искључиво је одговорност организације “Млади пољопривредници Србије” и не представља нужно ставове USAID-а, Владе САД или БОШ-а.