ПОДСТИЦАЈИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ КОНЗУМНЕ РИБЕ

Правилник о начину оствариванја права на подстицаје у сточарству за производнју конзумне рибе (“Сл. гласник РС”, бр. 61/13 и 44/14 И др.закон 44/18)

 

10 дин по килограму

 

Правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, подстицаје остварује за произведену конзумну рибу која је испоручена правном лицу, односно предузетнику који се бави расецањем и прерадом меса рибе, односно прометом рибе на мало на основу захтева који подноси Управи за аграрна плаћања.

 

Захтев за подстицаје подноси се за сваку календарску годину до 31. децембра текуће календарске године.

АКТУЕЛНУ ВЕРЗИЈУ ПРАВИЛНИКА И ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.