ПОДСТИЦАЈИ ЗА ПЧЕЛЕ

Правилник о условима и начину оствариванја права на подстицаје у сточарству по кошници пчела (“Сл. гласник РС”, бр. 33/2015, 14/16 и 20/18,и др.закон 44/18 и 27/19)

 

720 дин по кошници

 

Услов за остваривање права на подстицаје у сточарству по кошници пчела, које има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства је да, има најмање 20 кошница пчела, а највише 1000.

 

Захтев се подноси за сваку календарску годину, једанпут годишње, Управи за аграрна плаћања од 15. априла до 15. маја текуће године.

АКТУЕЛНУ ВЕРЗИЈУ ПРАВИЛНИКА И ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.