ПОДСТИЦАЈИ ЗА КРАВЕ ЗА УЗГОЈ ТЕЛАДИ ЗА ТОВ

Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов („Сл. гласник РС”, број 25/18 и 44/18-др.закон)

 

За краве за узгој телади за тов 20.000 дин по грлу

 

Правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, подстицај остварује за отељене краве, једном у току године за исто грло, на основу захтева који подноси Управи за аграрна плаћања. Захтев се подноси од 1. фебруара до 31. јула текуће године за краве отељене у периоду од 1. јула претходне календарске године до 30. јуна текуће календарске године, за краве отељене у периоду од 1. септембра претходне календарске године до 30. јуна текуће године.

АКТУЕЛНУ ВЕРЗИЈУ ПРАВИЛНИКА И ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.