Dunav osiguranje

ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ као највећа осигуравајућа кућа у земљи и лидер у области нових услуга, знања и технологија осигурања, препознало је снагу нашег удружења и од самог оснивања представља поузданог партнера који жели да понуди нашим члановима сигурно и поуздано осигурање.

 

ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ настоји да успешно заштити имовину својих осигураника, њихова домаћинства, поља и животиње. То остварује широким спектром услуга осигурања усева, плодова, домаћих, дивљих и егзотичних животиња. На пример, град, поплава, олуја, пролећни мраз код усева и плодова или болест и несрећни случај, који за последицу имају угинуће, принудно клање или принудно убијање, код животиња, представљају огроман, често ненадокнадив губитак. Зато Дунав Осигурање , за чланове удружења нуди посебне погодности и нуди апсолутну сигурност у делатности која је тако несигурна и подложна ризицима.

Када је у питању ОСИГУРАЊЕ УСЕВА и плодова, за чланове удружења ДУНАВ је понудио посебне попусте од 10% , 20% и 30%.

 

Приликом закључења уговора о осигурању осигураник је у обавези да уплати само износ пореза у висини од 5%, без наплате прве рате премије. Премија ће се у целикупном износу наплаћивати према договореној динамици, али најкасније до истека периода трајања осигурања.

Када је у питању ОСИГУРАЊЕ ЖИВОТИЊА, чланови удружења остварују додатни попуст од 10-30%, а овај облик осигурања укључује следеће ризике:

 

  • несрећни случај
  • болест ( осим болести које се сузбијају по закону )

 

Као и осигурање допунских ризика као што је:

 

  • губитак ждребета и телета при порођају
  • губитак приплодне способности крава и јуница
  • осигурање мушких приплодних грла од губитка приплодне способности
  • крађа и нестанак паса

 

Уговор о осигурању се закључује на период од једне године или краће ( краткорочно осигурање) или на више година ( дугорочно осигурање).
Сума осигурања је стварна тржишна вреднос животиње у моменту закључења осигурања која ће одредити вредност настрадале животиње у случају остварења осигураног случаја.

КОМБИНОВАНО ОСИГУРАЊЕ ДОМАЋИНСТВА – ЧУВАР КУЋЕ

 

Укључује осигурање стамбених објеката ( куће или стана ) као и уграђене инсталације и опреме у њима. Такође, овај облик осигурања укључује и осигурање ствари у домаћинству, док кроз минималну доплату можете осигурати и три члана вашег домаћинства од последица повређивања које је довело до трајног инвалидитета или смрти услед несрећног случаја.

АДРЕСАР ФИЛИЈАЛА – ЛИНК