ЋУП-Агростој Д.О.О.

Основани марта 2005. године. Баве се:

– Пољопривредном производњом, организацијом и уговарањем пољопривредне производње и продајом пољопривредних производа.

– Организацијом и уговарањем пољопривредне производње ратарских култура.

 

– Продаја на велико и мало:

 

  • семена,
  • заштитних средстава,
  • вештачких ђубрива и остало.

 

– Пољопривредном производњом и прометом ратарских култура

– Пружањем услуга сопственом пољопривредном организацијом

– Свим осталим у вези са производњом и прометом пољопривредних производа.

 

Продаја:

 

  • семена,
  • пестицида,
  • вештачког ђубрива,
  • сточне хране,
  • пољопривредних алата,
  • опреме за наводњавање,
  • заштитне опреме и остало.

Kontakt podaci