РЕГИСТРАЦИЈА И ОБНОВА РЕГИСТРАЦИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА

РЕГИСТРАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА

 

Ове информације помоћи ће Вам да боље разумете процедуру везану за регистрацију пољопривредног газдинства.

 

У Регистар се уписује пољопривредно газдинство са НАЈМАЊЕ 0,5 хектара пољопривредног земљишта на територији Републике Србије, или са мање од 0,5 хектара пољопривредног земљишта, уколико се одлучите да обављате сточарску, виноградарску или повртарску производњу у заштићеном простору.

 

Пољопривредно земљиште које се уписује у Регистар приликом регистрације газдинства, требало би да је у власништву лица које региструје газдинство или да је земљу лице узело у закуп од другог физичког лица ( то могу бити и најближи сродници као што је отац, мајка, брат, сестра, баба, деда… ), са којим се закључује УГОВОР О ЗАКУПУ ЗЕМЉЕ или УГОВОР О УСТУПАЊУ ЗЕМЉЕ НА КОРИШЋЕЊЕ БЕЗ НАКНАДЕ.

 

За сваку парцелу која је предмет уписа у регистар, потребно је да се извади ПОСЕДОВНИ ЛИСТ ИЗ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ  и да се сачини један од поменутих облика уговора између лица које даје замљу у закуп или на коришћење и лица које по основу узимања те земље намерава да региструје пољопривредно газдинство.

 

УГОВОР СЕ ОВЕРАВА КОД НОТАРА ИЛИ У ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  У МАЊИМ ОПШТИНАМА.

 

Регистрација пољопривредног газдинства врши се код управе за Трезор према вашем месту пребивалишта, без обзира на то где се налазе парцеле које су предмет уписа у Регистар.

 

Том приликом потребно је доставити следећу документацију:

 

   1. Очитана лична карта лица које намерава да региструје пољопривредно газдинство (фотокопија и оригинал на увид).
   2. Извод из катастра непокретности (препис листа непокретности) за све катастарске парцеле које се пријављују.
   3. Уговор оверен код нотара за она лица која немају земљу у свом власништву.
   4. Доказ о отвореном наменском рачуну за пољопривреду ( уговор о отварању рачуна, потврда банке или фотокопија банковне-платне картице ) – Наменски рачун за пољопривреду може се отворити код већине банака.

 

Уз ову документацију коју прилажете, у Управи за трезор попуњавају се одређени обрасци у зависности од облика производње којом намеравате да се бавите – СВИ ОБРАСЦИ ДОБИЈАЈУ СЕ У ТРЕЗОРУ или их можете преузети кликом ОВДЕ.

 

Лице у радном односу или пензионисано лице такође може отворити газдинство и бити носилац породичног пољопривредног газдинства.

 

Упис у Регистар пољопрувредних газдинства је бесплатан и добровољан. Правилник са свим детаљима о регистрацији и обнови регистраљције можете преузети кликом ОВДЕ.

 

НАПОМЕНА:

 

Уколико процените да не можете сами да се снађете и извршите регистрацију газдинства, обратите се удружењу Млади пољопривредници Србије, попуњавањем контакт форме кликом ОВДЕ.

 

Ми ћемо Вас контактирати након попуњавања ове контакт форме и дати Вам детаљне информације и појашњења.

 

Хвала на поверењу!