РЕГИСТРАЦИЈА ГАЗДИНСТВА

РЕГИСТРАЦИЈА И ОБНОВА РЕГИСТРАЦИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА

Обнова регистрације пољопривредног газдинства у Регистру, који води Управа за аграрна плаћања, врши се сваке године у периоду од 1. марта до 30. априла.

 

Пољопривредници који желе да пријаве своје газдинство могу то урадити добровољно у Управи за аграрна плаћања или у пореској управи јединице локалне самоуправе градова и/или општина у којима се врше ови послови. За регистрацију пољопривредног газдинства неопходно је да лице има у свом поседу или узме у закуп на минимум 5 година, 1/2 хектара хектара пољопривредног обрадивог земљишта на коме се обавља биљна производња. Уколико се газдинство бави неком другом производњом, као што је сточарство, повртарство, виноградарство, пчеларство, може се уписати и са мање од пола хектара обрадивог земљишта.

 

За обнову регистрације обавезно се достављају подаци о:

 

1) пољопривредним усевима на земљишту које се односи на текућу годину;

 

2) врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се животиње држе или узгајају;

 

3) промени земљишног поседа и основа коришћења земљишта (катастарска величина и катастарска култура, власништво, закуп и сл.).

Обнова регистрације и пријава промене података у Регистру врши се на основу захтева носиоца породичног пољопривредног газдинства, односно овлашћеног лица.

СВУ НЕОПХОДНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ И ОБНОВУ РЕГИСТРАЦИЈЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ НА СЛЕДЕЋИМ ЛИНКОВИМА

 

ОБРАСЦИ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ И ОБНОВУ РЕГИСТРАЦИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА

 

ПРАВИЛНИК – РЕГИСТРАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА