ПРЕМИЈЕ ЗА МЛЕКО

Правилник о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на премију за млеко („Сл. гласник РС”, бр: 26/13, 28/14 и 44/18-др.закон)

 

7,00 динара по литру млека

 

Премије за млеко исплаћује се квартално за кравље, овчије и козје сирово млеко испоручено у претходном кварталу.

Право на коришћење премије за млеко има подносилац захтева под условом да је:

 

1. уписано у Регистар;

 

2. пријавило врсту и број животиња;

 

3. извршило обележавање и регистрацију грла у Централној бази о обележавању животиња;

 

4. власник грла које је пријавио у Централној бази или је власник грла члан његовог пољопривредног газдинства.

 

Поред наведеног услова, лице мора да преда најмање 3.000 литара крављег млека по кварталу, односно најмање 1.500 литара крављег млека по кварталу произведеног на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.

 

Да би се остварило право на премију, испоручилац млека мора да преда млеко правном лицу или предузетнику који се бави прерадом млека, који се налази у евиденцији прерађивача млека која се води у складу са законом којим се уређује ветеринарство. Захтев за премију испоручилац млека подноси у Управи за аграрна плаћања непосредно или преко правног лица односно предузетника. Захтев за премију, за сваку календарску годину, подноси се квартално, и то:

 

1) за први квартал – од 1. априла до 15. априла текуће календарске године;

 

2) за други квартал – од 1. јула до 15. јула текуће календарске године;

 

3) за трећи квартал – од 1. октобра до 15. октобра текуће календарске године;

 

4) за четврти квартал – од 1. јануара до 15. јануара наредне календарске године.

 

Уколико корисник остварује право на премију преко правног лица или предузетника, то правно лице, тј. предузетник дужан је да средства остварена по том основу исплати кориснику премије за млеко на његов наменски рачун, најкасније у року од 3 дана од дана исплате тих средстава.

АКТУЕЛНУ ВЕРЗИЈУ ПРАВИЛНИКА И ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.