ПОДСТИЦАЈИ У СТОЧАРСТВУ ЗА КВАЛИТЕТНА ПРИПЛОДНА ГРЛА

Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла (“Сл. гласник РС”, број: 26/17, 20/18, 34/18, 44/18- др.закон, 104/18)

 

Правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, може да оствари право на подстицаје за најмање:

 

• 3 квалитетне приплодне млечне краве, а највише за 300 квалитетних приплодних млечних крава, а за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди за најмање 2, а највише за 300 квалитетних приплодних млечних крава;

 

• 3 квалитетне приплодне товне краве или бика;

 

• 30 квалитетних приплодних оваца или овнова, а за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди за најмање 10 квалитетних приплодних оваца или овнова;

 

• 10 квалитетних приплодних коза или јарчева а за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди за најмање 5 квалитетних приплодних коза или јарчева;

 

• 10 квалитетних приплодних крмача или нерастова.

 

Право на подстицаје у сточарству могу се остварити и за родитељске кокошке тешког типа, родитељске кокошке лаког типа, родитељске ћурке, квалитетне приплодне матице риба шарана и
квалитетне приплодне матице риба пастрмке остварује без обзира на број квалитетних приплодних грла.

 

Доступни су подстицаји у следећим износима:

 

> за млечне краве износу од 25.000 дин по грлу;
> за товне краве и бикове у износу од 25.000 дин по грлу;
> за приплодне овце и овнове, козе и јарчеве у износу од 7.000 дин по грлу;
> за приплодне крмаче и нерастове у износу од 10.000 дин по грлу;
> за родитељске кокошке тешког типа у износу од 60 дин по грлу;
> за родитељске кокошке лаког типа у износу од 100 дин по грлу;
> за родитељске ћурке у износу од 300 дин по грлу;
> за матице рибе шарана у износу од 500 дин по грлу;
> за матице рибе пастрмке у износу од 300 дин по грлу;

 

Захтев за остваривање права на подстицаје за квалитетна приплодна грла подноси се за сваку календарску годину Управи за аграрна плаћања и то:

 

а) од 21. марта до 31. јула текуће године;

 

б) од 1. до 31. јануара наредне године – за грла укључена у производњу до 31. децембра претходне календарске године.

АКТУЕЛНУ ВЕРЗИЈУ ПРАВИЛНИКА И ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.