ПОДСТИЦАЈИ ЗА ТОВ ЈУНАДИ, СВИЊА, ЈАГЊАДИ И ЈАРАДИ

Уредба о коришћењу подстицајних средстава за тов јунади (“Сл. гласник РС”, бр. 55/12 и 96/12), Правилник о условима и начину оствариванја права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свинја, тов јагнјади и тов јаради (“Сл. гласник РС”, бр. 104/18 и 3/19)

Основни предуслов за реализацију права по основу подстицаја за тов јунади, свиња, јагњади и јаради јесте регистрација пољопривредног газдинства, као и обележавање животиња. Подстицај се одобрава само за грла у тову, која су предата кланици или намењена извозу, уз постојање доњих лимита за производњу, који се односи на тов свиња, јагњади и јаради.

 

Подносилац захтева за остваривање права на подстицаје у сточарству за тов свиња може да оствари право на подстицај максимално за 5.000 грла товних свиња.

 

Подстицаји се остварују на основу захтева који се подноси Управи за аграрна плаћања.

 

Захтев за подстицаје подноси се посебно за сваку врсту товних грла, с тим да се за исту врсту товних грла подноси највише до 3 захтева. У сточарству за тов јунади за најмање три грла товне јунади по поднетом захтеву.

 

Подстицаји за тов стоке може се остварити уколико се поднесе захтев за остваривање права на подстицаје за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради за сваку годину од 1.02. до 31.07. текуће календарске године и ако су грла предата кланици или извежена у периоду од 01.07. претходне календарске године до 30.06. текуће године.

 

Подстицаји по грлу износе:

1.Јунад – 15.000 динара по грлу у тову

2.Свиње – 1.000 динара по грлу у тову

3.Јагњад – 2.000 динара по грлу у тову

4.Јарад – 2.000 динара по грлу у тову

 

 

Поред захтева за подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради за грла предата кланици подноси се пријемница за откупљена грла оверена од стране кланице и надлежног ветеринарског инспектора.

АКТУЕЛНУ ВЕРЗИЈУ ПРАВИЛНИКА И ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.